Search for dissertations about: "functional response"

Showing result 11 - 15 of 1098 swedish dissertations containing the words functional response.

 1. 11. Molecular Quadratic Response Properties with Inclusion of Relativity

  University dissertation from Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Johan Henriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; relativistic quantum chemistry; molecular physics; clamping levels; four-component Hartree-Fock theory; Kohn-Sham density functional theory; response theory; nonlinear optics; second-harmonic generation; two-photon absorption; excited state properties; optical power limiting; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik;

  Abstract : This thesis concerns quadratic response properties and their application to properties in Jablonski diagrams such as resonant two-photon absorption and excited state absorption. Our main interest lies in optical power limiting applications, and in this context, molecules containing heavy metal atoms prove superior. READ MORE

 2. 12. The role of the MAP- and SAP- kinase pathways in the survival, proliferation and death of Schwann cells of the injured sciatic nerve

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Lisa Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen behandlar främst Schwannceller och hur de reagerar på en nervskada. Schwannceller omger alla nervtrådar i det perifera nervsystemet det vill säga det nervsystem som ligger utanför hjärna och ryggmärg och innerverar armar, ben, händer och fötter och så vidare. READ MORE

 3. 13. Spatial vision in diverse invertebrates

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : John Kirwan; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; vision; visual ecology; invertebrates; spatial resolution; behaviour;

  Abstract : Förmågan att uppfatta ljus och vilken riktning det kommer från är utomordentligt användbart för djur. Därför är det inte förvånande att denna förmåga återfinns hos i stort sett varje större djurgrupp, även bland de som anses enkla, såsom koraller och spolmaskar. READ MORE

 4. 14. Effects of gold- and silver nanoparticles on the retina

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Patrik Maximilian Bauer; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-11]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microglia; Retina; In vitro; Nanoparticles;

  Abstract : Att silver har en bakteriedödande effekt har varit känt sedan många århundraden. Historien om silver sträcker sig ända tillbaka till 4000 år före Kristus då de antika Kaldeérna använde silver och det var på den tiden en av mest använda metallerna tillsammans med guld och koppar. READ MORE

 5. 15. Movements in the dark : flying, landing and walking in insects

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : THERESE REBER; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; insect; vision; light intensity; bumblebee; retina; behavioural adaptation; flight; landing; dung beetle; nocturnal adaptation; sky compass; straight-line orientation;

  Abstract : Att färdas i mörker: insekters lösningar, vinster och kostnaderIn sin ständiga jakt på mat måste många insekter undvika att krocka med grenar, stenar och blad, samt färdas i en lämplig kompassriktning. Åtskilliga insekter använder sin syn för att kontrollera detta. READ MORE