Search for dissertations about: "fylogeni"

Showing result 1 - 5 of 39 swedish dissertations containing the word fylogeni.

 1. 1. Holocene vegetation dynamics and climate changes in the Torneträsk area, northern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Lena Barnekow; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleobotanik; palynology; phylogeny; Palaeobotany; northern Sweden; Torneträsk; Abisko; lake-level; radiocarbon dating; forest history; Holocene; tree-line; climate; Vegetation; fylogeni; palynologi; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations- och klimatförändringar under de senaste 10 000 åren i Torneträskområdet i norra Sverige. READ MORE

 2. 2. Tree-limit ecotonal response to Holocene climate change in the Scandes Mountains of west-central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jonas Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tree-limit ecotone; alpine vegetation; tephrochronology; peat humification; plant macrofossils; Palaeobotany; fylogeni; Paleobotanik; palynology; phylogeny; palynologi; Geologi; Geology; pedology; geomorphology; Physical geography; klimatologi; geomorfologi; climatology; Fysisk geografi; cartography; Holocene climate; palaeoecology; marklära; kartografi; pollen influx;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under den geologiska period som kallas kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har flera istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlöst varandra enligt ett mönster där glacialerna varar i ungefär 100000 år och mellanistiderna i ca 10000 år. Under istiderna täcktes stora landområden på norra halvklotet, bl. READ MORE

 3. 3. The Late Holocene history of beech Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at stand-scale in southern Sweden

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Leif Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; south Sweden; Late Holocene; succession; disturbance; forest history; forest continuity; population dynamics; immigration; palaeoecology; pollen analysis; Fagus sylvatica; Picea abies; Geologi; fysisk geografi; Palaeobotany; phylogeny; palynology; Paleobotanik; fylogeni; palynologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av min doktorandutbildning vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på pollenanlytiska undersökningar av ett antal lokaler i södra Sverige. I denna syntes sammanfattas resultaten av undersökningarna. READ MORE

 4. 4. Systematics and phylogenetics of the Blepharispermum group (Asteraceae - Heliantheae)

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Torsten Eriksson; Stockholms universitet.; [1993]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fylogeni;

  Abstract : This thesis treats the Blepharispermum group which comprises the three genera Athroisma DC., Blepharispermum Wight ex DC., and Leucoblepharis Arnott. The systematic position of the group within the Asteraceae is discussed, and a transfer is proposed from the tribe Inuleae, where it was placed earlier, to the Heliantheae. READ MORE

 5. 5. Phylogeny and species diversity of the South and Southeast Asian cyprinid genus Danio Hamilton (Teleostei, Cyprinidae)

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Fang Fang Kullander; Stockholms universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Benfiskar; karpfiskar; fylogeni; Sydasien; Sydostasien; Systematic Zoology; zoologisk systematik och evolutionsforskning;

  Abstract : Danio Hamilton, in the wide sense, consists of 66 nominal species, of which about 45 are valid. Four species, viz. D. kakhienensis, D. READ MORE