Search for dissertations about: "gamma radiation"

Showing result 1 - 5 of 82 swedish dissertations containing the words gamma radiation.

 1. 1. Studies on the Gamma Radiation Environment in Sweden with Special Reference to 137Cs

  University dissertation from Göteborg

  Author : Sara Almgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gamma radiation; caesium; 137Cs; deposition; migration; precipitation; in situ; CDE; NWF; Chernobyl; soil sampling; field measurements; dose measurements; dose rate; TLD; natural radiation; Kriging;

  Abstract : Gamma radiation in the environment today mainly originates from naturally occurring radionuclides, but anthropogenic radionuclides, such as 137Cs, contribute in some areas. In order to assess population exposure in case of fallout from nuclear weapons (NWF) or accidents, knowledge and monitoring of external gamma radiation and radionuclide concentrations in the environment is important. READ MORE

 2. 2. On-line Mobile in situ Gamma Spectrometry

  University dissertation from Radiation Physics, Lund

  Author : Thomas Hjerpe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Kärnfysik; Nuclear physics; radiation protection.; 137Cs; peak-to-valley method; depth distribution; orphan source search; orphan sources; emergency preparedness; mobile gamma spectrometry; nuclear accidents; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I beredskapen för kärnolyckor är mobila in situ gammaspektrometriska mätningar ett viktigt redskap; vilket betyder att mätinstrument placeras i ett fordon (tex bil, flygplan eller helikopter) och gammastrålningen från omgivningen mäts under körning. I detta arbete har strategier och analysmetoder för två olika användningsområden utvecklats: 1) sökning av försvunna radioaktiva strålkällor, så kallade herrelösa källor (eng. READ MORE

 3. 3. Orphan source detection in mobile gamma-ray spectrometry - Improved techniques for background assessment

  University dissertation from Division of Medical Radiation Physics, Lund University

  Author : Peder Kock; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gamma spectrometry; airborne; car-borne; radioactive; orphan sources; hypothesis testing; background radiation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bortglömda, stulna eller på andra sätt borttappade radioaktiva strålkällor som kan anses vara farliga för allmänheten kallas herrelösa strålkällor. Denna avhandling handlar om metoder för att hitta herrelösa strålkällor som emitterar s.k. gammastrålning, bestående av ljuspartiklar med mycket hög energi. READ MORE

 4. 4. Role of MTH1 and MYH proteins in genotoxic effects of radiation

  University dissertation from Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Author : Sara Shakeri Manesh; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MTH1; MYH; gamma radiation; UV radiation; oxidative stress; low dose rate ionizing radiation; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Abstract : Humans are constantly exposed to different types of radiations. It has been suggested that low dose and low dose rate of γ-radiation as well as ultra violet A (UVA) induce oxidative stress in cells that may promote mutations. READ MORE

 5. 5. Radiation Hardness of 4H-SiC Devices and Circuits

  University dissertation from KTH Royal Institute of Technology

  Author : Sethu Saveda Suvanam; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Silicon carbide; radiation hardness; protons; gamma radiation; bipolar junction transistors; aluminium oxide; surface recombination.; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : Advances in space and nuclear technologies are limited by the capabilities of the conventional silicon (Si) electronics. Hence, there is a need to explore materials beyond Si with enhanced properties to operate in extreme environments. In this regards, silicon carbide (4H-SiC), a wide bandgap semiconductor, provides suitable solutions. READ MORE