Search for dissertations about: "gastritis thesis"

Showing result 1 - 5 of 65 swedish dissertations containing the words gastritis thesis.

 1. 1. Chronic Gastritis Diagnosis, natural history and consequences

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Stefan Redéen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Background & alms: The main cause of chronic gastritis is Helicobacter pylori (H. pylori). Clinical manifestations of chronic gastritis are ulcer disease, gastric cancer and mucosa-associated lymphoma tissue (MALT) lymphoma in the stomach. It is uncertain whether gastritis can be diagnosed macroscopically at endoscopy. READ MORE

 2. 2. Matrix metalloproteinases in Helicobacter inducedgastritis

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Philip Bergin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Helicobacter pylori; Helicobacter felis; Matrix metalloproteinase; macrophage; Gastritis;

  Abstract : Helicobacter pylori infects the stomach and areas of gastric metaplasia in the duodenum. Theinfection leads to peptic ulcers or gastric cancers in 10-20% of infected individuals, while themajority are more or less asymptomatic. However, active chronic gastritis develops in all infectedindividuals, often in association with atrophic gastritis. READ MORE

 3. 3. Helicobacter pylori infection in a mouse model: Development, optimization and inhibitory effects of antioxidants

  University dissertation from Xin Wang, Dept. of Med. Microbiol., Dermatol. & Infect., Lund University, Sölvegatan 23, S-223 62 Lund, Sweden

  Author : Xin Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; virology; bacteriology; Microbiology; mice; Helicobacter pylori; gastritis; lymphoma; antioxidant; diet; Th1 and Th2; cytokines; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Helicobacter pylori är en spiralformad Gramnegativ human-specifik patogen, som kan penetrera magsäckens slemlager och kolonisera epitelskiktet. H. pylori infektion är en högriskfaktor för utvecklandet av kronisk gastrit, magsår och ventrikelcancer. Både aktivt växande spiralformer av H. READ MORE

 4. 4. Gastric and enteric Helicobacter species in animal models and in the human colon

  University dissertation from Erik Sturegård, Dept. Medical Microbiology, Dermatology and Infection, Sölvegatan 23, S-223 62 Lund, Sweden

  Author : Erik Sturegård; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; IL-10; Microbiology; bacteriology; virology; virologi; mykologi; hepatitis; colitis; IBD; inflammatory bowel disease; gastritis; animal model; mouse; guinea pig; Helicobacter ganmani; Helicobacter; Helicobacter pylori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Helicobacter pylori är troligen världens vanligaste bakterieinfektion och mer än 50% av jordens befolkning är infekterad. Bakterien orsakar kronisk magkatarr vilket kan utvecklas till sår både i magsäcken och i tolvfingertarmen, samt till magcancer. READ MORE

 5. 5. Human Beta-microseminoprotein expression, with special reference to gastric mucosa, atrophic corpus gastritis and gastric carcinoids

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Håkan Weiber; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gastric carcinoids; atrophic corpus gastritis; stomach; in situ hybridization; immunohistochemistry; radioimmunoassay; chromogranin A; gastrin; Beta-microseminoprotein; mucin; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gastro-enterology; Gastroenterologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning (Popularised summary in Swedish) Beta-microseminoprotein är ett äggviteämne (protein) som först hittades i sädesvätska (seminalplasma). Det är inte känt vad det har för funktion. READ MORE