Search for dissertations about: "gel dosimetry"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words gel dosimetry.

 1. 1. Characterization and Clinical Application of Normoxic Polymer Gel in Radiation Therapy Dosimetry

  University dissertation from Medical Radiation Physics, Lund University

  Author : Anna Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 3D dose verification; uncertainties; low-density gel; fractionation dependence; characterization; normoxic gel; polymer gel dosimetry; MRI; Physics; Fysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år diagnostiseras över 50 000 nya cancerfall i Sverige varav drygt hälften botas. Sedan början på 1970-talet har cancer blivit allt vanligare. Ökningen beror delvis på att vi blivit allt äldre - cancer är en ålderssjukdom. READ MORE

 2. 2. Implementation of MRI gel dosimetry in radiation therapy

  University dissertation from Department of Radiation Physics, Lund university

  Author : Sven Bäck; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; Cytology; uncertainty; detector; dosimeter; ferrous ions; gel dosimetry; magnetic resonance imaging; monomers; polymerisation; proton; treatment planning verification; radiation therapy; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Gel-dosmätningar för kontroll av strålbehandling av cancertumörer När en patient strålbehandlas avser man att bestråla sjuka områden i kroppen. Det är dock omöjligt att göra detta utan att därmed även till viss del stråla på omkringliggande organ och komplikationer kan då uppstå. READ MORE

 3. 3. Radiotherapy Gel Dosimetry: Development and Application of Normoxic Polymer Gels

  University dissertation from Helen Gustavsson, Department of Medical Radiation Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Helen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; proton; LET; FT Raman spectroscopy; MRI; normoxic gel; IMRT; 3D verification; polymer gel dosimetry; radiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Av de omkring 45 000 svenskar som årligen drabbas av cancer kommer ungefär hälften att botas, ofta med strålning som en del av behandlingen. Syftet med strålterapi är att oskadliggöra tumören, men utan att skada omgivande vävnad. READ MORE

 4. 4. Quality Assurance in Radiotherapy - Development and evaluation of new tools for improved patient safety

  University dissertation from Lund University

  Author : Fredrik Nordström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; monitor unit verification; in vivo dosimetry; real-time verification; gel dosimetry; 4D dosimetry; IMRT; VMAT; data integrity; radiotherapy; Quality assurance;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingarna mot cancer. Hälften av alla behandlingar syftar till att bota patienten från sjukdomen, men strålbehandling är även en mycket effektiv behandling för att lindra smärta och andra symptom för patienter med en obotlig cancer. READ MORE

 5. 5. 3D Verification of Dynamic and Breathing Adapted Radiotherapy using Polymer Gel Dosimetry

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Sofie Ceberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiotherapy; 3D verification; polymer gel;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En cancerpatient kommer till sjukhuset för att genomgå en strålbehandlig. Sjukhusets personal tar bilder av patienten och identifierar tumörens placering och utbredning. Bilderna läggs in i ett datorprogram, som i sin tur simulerar en strålbehandling. Strålningsapparaten, dvs. READ MORE