Search for dissertations about: "gender health men"

Showing result 1 - 5 of 516 swedish dissertations containing the words gender health men.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Abstract : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. READ MORE

 2. 2. Health and the elusive gender equality Can the impact of gender equality on health be measured?

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Ann Sörlin; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender equality; health; gender gap; index; organizations; companies; couple relations; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: All over the world men and women show different health patterns, and therecan be many and various reasons for these differences. This thesis therefore evaluates theimpact of gender equality on health. To do this, we must be able to measure gender equality. READ MORE

 3. 3. Gender equality and health experiences workplace patterns in Northern Sweden

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Sofia Elwér; Umeå universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender equality; workplace; health experiences; focus groups; cluster analysis; gender; work environment; gender regimes; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Gendered practices of working life create gender inequalities through horizontal and vertical gender segregation in work, which may lead to gender inequalities in health experiences. The workplace is an important part of the social circumstances under which health opportunities and constraints are shaped. READ MORE

 4. 4. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Abstract : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. READ MORE

 5. 5. Social inequity in health Explanation from a life course and gender perspective

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Masuma Novak; Umeå universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Abstract : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. READ MORE