Search for dissertations about: "gentrification"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word gentrification.

 1. 1. The Making of Us How affects shape collective bodies resisting gentrification

  University dissertation from Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

  Author : Maíra Magalhães Lopes; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective bodies; multiplicities; packs; crowds; gentrification; affect; spatial injustice; wider consumption ideology; Business Administration; företagsekonomi;

  Abstract : This thesis explores how we can think of collective bodies as amalgamations of interplaying affects (i.e., multiplicities), rather than compositions of individuals. Using ethnography as my main method, I study urban activism collectives resisting gentrification in the city center of São Paulo, Brazil. READ MORE

 2. 2. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  University dissertation from JMG, University of Göteborg

  Author : Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Abstract : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. READ MORE

 3. 3. Rural migration in Sweden : a new green wave or a blue ripple?

  University dissertation from Umeå : Department of social and economic geography, Umeå university

  Author : Susanne Hjort; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rural; migration; gentrification; middle class; Sweden; reflexivity; quantitative methods; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Rural Gentrification in Desakota : Farmland Politics, Alternative Food Networks, and the Emergence of New Farmers in Taiwan

  University dissertation from Lund University

  Author : Chia-Sui Hsu; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-08]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alternative Food Networks; desakota; farmhouse; new farmers; rural gentrification; Taiwan;

  Abstract : Efter en landreform, som genomfördes i slutet av 40- och i början av 50-talet, blev de flesta taiwanesiska bönderna hemmansägare och odlade marken på små lantegendomar. Denna efterkrigsreform banade väg för en ekonomisk utveckling som väsentligt påverkade och förändrade bondesamhället. READ MORE

 5. 5. Socio-economic differentiation and selective migration in rural and urban Sweden

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Susanne Hjort; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; rural; urban; Sweden; rural gentrification; polarization; segregation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Abstract : The aim of this thesis is to analyse migration and socio-economic differentiation in rural and urban spaces: where people move, what the characteristics of migrants are and whether experiences of rural and urban space affect attitudes toward the local living environment and place attachment. The background consists of five themes discussing different aspects of socio-economic differentiation and selective migration, for example polarization and rural gentrification. READ MORE