Search for dissertations about: "geochronology"

Showing result 1 - 5 of 46 swedish dissertations containing the word geochronology.

 1. 1. The evolution of lunar breccias U-Pb geochronology of Ca-phosphates and zircon using Secondary Ion Mass Spectrometry

  University dissertation from Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Author : Fiona Karen Thiessen; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Moon; impact breccias; Apollo missions; impact event; Late Heavy Bombardment; zircon; Ca-phosphates; U-Pb; SIMS; geochronology; Geology; geologi;

  Abstract : Planetary bodies in our Solar System, including the Moon, were exposed to an intense asteroid bombardment between ~4.5-3.8 Ga, shaping their surfaces and leaving visible “footprints” in the form of large impact basins. The end of this period (~4. READ MORE

 2. 2. New constraints on paleoreconstructions through geochronology of mafic dyke swarms in North Atlantic Craton

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Author : Mimmi Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; baddeleyit; U-Pb; geokronologi; large igneous province; mantelplym; superkontinent; paleorekonstruktion; North Atlantic craton; baddeleyite; Large Igneous Province; Mantle plume; supercontinent; paleoreconstruction; U-Pb; geochronology; North Atlantic craton;

  Abstract : Ett antal superkontinenter har existerat under jordens 4.6 Ga ( miljarder år gamla ) historia. Utav dessa är superkontinenten Pangea, som betyder ”allt land”, den senaste och mest väldefinierade. READ MORE

 3. 3. Geochronology of Tectonothermal Events in the Parautochthonous Eastern Segment of the Sveconorwegian (Grenvillian) Orogen, Southwestern Sweden

  University dissertation from Department of Mineralogy and Petrology, Lund University

  Author : Ulf Söderlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sveconorwegian; SW Sweden; Eastern Segment; geochronology; U-Pb; zircon; titanite; polymetamorphic; high-grade; Geology; exhumation; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Timing of deformation and metamorphism yield important information for understanding the development of orogenic processes and correlation of mobile belts and continents. This thesis adds new geochronological data constraining the age of protoliths and events of reworking in the frontal region of the c. 1.2-0. READ MORE

 4. 4. Sveconorwegian orogenesis in the southwestern Baltic Shield - Zircon geochronology and tectonothermal setting of orthogneisses in SW Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jenny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; structural markers; augen gneiss; orthogneiss; migmatite; ion microprobe; Pb-Pb evaporation; U-Pb; geochronology; zircon; Sweden; Mylonite Zone; Western Segment; Sveconorwegian orogen; Eastern Segment; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mylonitzonen (MZ) är en kraftigt framträdande rörelsezon i den sydvästra Baltiska urbergskölden (sydvästra Skandinavien) som löper från Varberg i söder till trakterna av Eidsvol (Norge) i norr. Den sammanfogar urbergsblock av olika ålder och ursprung vilka även har skilda geologiska utvecklingshistorier. READ MORE

 5. 5. The tectonic evolution of the western part of the Svecofennian orogen, central Sweden : Insight from U/Pb and 40Ar/39Ar geochronology at Forsmark

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Tobias Hermansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Svecofennian orogen; Tectonic models; Tectonic cycles; Uplift; Cooling; Ductile deformation; Geochronology; U Pb; 40Ar 39Ar; Geologi; fysisk geografi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Området runt Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun, ca 80 km norr om Uppsala, valdes år 2000 ut som en av två möjliga kandidater för byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. År 2002 startade SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) en platsundersökning i området, vars syfte bland annat är att samla in tillräckligt mycket kunskap om berget och dess egenskaper, för att kunna upprätta en platsbeskrivning, samt en säkerhetsanalys. READ MORE