Search for dissertations about: "geographical and geological engineering"

Showing result 1 - 5 of 30 swedish dissertations containing the words geographical and geological engineering.

 1. 1. Resistivity investigation and monitoring for detection of internal erosion and anomalous seepage in embankment dams

  University dissertation from Engineering Geology, Lund University

  Author : Pontus Sjödahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeologi; teknisk geologi; internal erosion; Hydrogeology; geographical and geological engineering; time-lapse inversion; inversion; monitoring; modelling; resistivity; detection; leakage; seepage; teknisk geografi; embankment dam;

  Abstract : Methods for monitoring seepage and detecting internal erosion are essential for the safety evaluation of embankment dams. Internal erosion is one of the major reasons for embankment dam failures, and there are several tenths of thousands of large embankment dams in the world. READ MORE

 2. 2. Resistivity and Surface Wave Seismic Surveys in Geotechnical Site Investigations

  University dissertation from Engineering Geology, Lund University

  Author : Roger Wisén; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teknisk geografi; Hydrogeologi; teknisk geologi; Hydrogeology; geographical and geological engineering; resistivity method; surface wave seismic method; inverse modelling; site investigation; geophysics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Anpassningen av geofysiska metoder till infrastrukturtillämpningar är en viktig del i utvecklingen av geoteknisk förundersökningsmetodik. Det som här benämns geotekniska förundersökningar hänvisar till alla undersökningar som görs före eller under konstruktion, alltså sådana som syftar till att stödja och förbättra en konceptuell geologisk modell så väl som sådana som syftar till att ta fram en modell av geotekniska designparametrar. READ MORE

 3. 3. Groundwater occurrence and risk of pollution in a mountain watershed of Nicaragua

  University dissertation from Engineering Geology, Lund University

  Author : Alfredo Mendoza; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teknisk geologi; electrical resistivity; surface water; springs; Nicaragua; Hydrogeology; groundwater; teknisk geografi; geographical and geological engineering; Hydrogeologi;

  Abstract : Hydrogeological and geophysical methods were applied in the Río Artiguas watershed, a mountain basin located in central Nicaragua. This area is under environmental stress from anthropogenic activities like gold mining using mercury and waste disposal into the streams. READ MORE

 4. 4. Urban Snowmelt Processes: Modelling and Observation

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Annette Semadeni Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geographical and geological engineering; Hydrogeology; energy; runoff; snow properties; heterogeneity; hydrological modelling; Urbanisation; snowmelt; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Norra Skandinavien, liksom i andra kalla områden, är oftast de urbana dräneringssystemen inte kapabla att föra bort de stora volymer smältvatten som ofta belastar systemet under flera veckor under snösmältningen. Högt vattenflöde till reningsverk, översvämning av kombinerade system och låg vattenkvalitet är några problem förknippade med snösmältning. READ MORE

 5. 5. Hydrographic and morphologic processes at Falsterbo peninsula - Present conditions and future scenarios

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Sten Blomgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeology; Wave climate; Unconfined aquifer; Shore protection; Sea-level rise; Numerical modeling; Kriging; Groins; Flooding; Greenhouse effect; Digital elevation model; Beach erosion; Coastal morphology; geographical and geological engineering; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den tilltagande växthuseffekten förväntas innebära en global vattenståndshöjning samt klimatförändringar. En sådan utveckling är ogynnsam för låglänta sandkuster som de runt Falsterbohalvön. READ MORE