Search for dissertations about: "geography"

Showing result 1 - 5 of 735 swedish dissertations containing the word geography.

 1. 1. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. READ MORE

 2. 2. Geographies of Place Branding Researching through small and medium sized cities

  University dissertation from Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

  Author : Ida Andersson; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; Place branding;

  Abstract : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. READ MORE

 3. 3. Spatial clustering and industrial competitiveness Studies in economic geography

  University dissertation from Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Author : Per Lundequist; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; economic geography; cluster; industrial competitiveness; institutional thickness; learning; music industry; regional policy; Sweden; North East England; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Abstract : This thesis deals with the causes and effects of spatial clustering of similar and related economic activity. The relationship between spatial clustering and industrial competitive-ness is analysed in a series of empirical studies, revolving around four research questions: How useful is an institutional approach in analyses of spatial clustering? Can the link between spatial clustering and industrial performance be empirically validated and measured by quantitative methods? In what sense does spatial clustering promote localised processes of learning and innovation? What role can industrial and regional policies play in promoting the type of localised processes emphasised in spatial clustering research?It proves to be a rather complicated matter to measure the impact of spatial clustering on firm performance. READ MORE

 4. 4. Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation : Concepts, goals, rationales and institutional arrangements. Part One. Theory, practice and priorities for change. Part Two. Empirical studies in two sectors in Tanzania: Household water supplies and health development

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Carolyn Hannan; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water supplies; United Nations; Tanzania; organizational change; mainstreaming; institutional development; human geography; health development; feminist geography; Gender equality; bilateral development cooperation; women´s empowerment.; Social geography; Socialgeografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I mer än tre årtionden har kvinnors situation och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män lyfts fram inom utvecklingssamarbetet. Bilaterala organisationer har gjort politiska åtaganden och utvecklat strategier, metoder och instrument för att uppnå detta viktiga mål. READ MORE

 5. 5. The Tragedy of Ordinarity Culture Constraints on Sustainable Development Based on Public Transport

  University dissertation from Karlstad : Karlstad University

  Author : Stephan Bösch; Karlstads universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; transport culture; public transport; geography; transport geography; sustainable development; sustainable transport; kultur; transportkultur; kollektivtrafik; geografi; transportgeografi; hållbar utveckling; hållbara transporter; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Abstract : This licentiate thesis consists of two free-standing papers and a linking essay that links the papers by articulating an overall research aim and common theoretical background. The research aim is kept general and focuses on the role public transport can play in sustainable development. READ MORE