Search for dissertations about: "geology"

Showing result 11 - 15 of 570 swedish dissertations containing the word geology.

 1. 11. The lower and middle Cambrian of Sweden: trilobites, biostratigraphy and intercontinental correlation

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Niklas Axheimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Paleontologi; Palaeontology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; correlation; trilobites; biostratigraphy; Cambrian; Sedimentology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kambrium är ett tidsavsnitt av jordens historia som spänner från ca 542 till 488 miljoner år sedan. Under denna tid utvecklades livet, främst djur, i en rasande takt genom något som brukar kallas den kambriska explosionen, en ekologisk förändring utan dess like. READ MORE

 2. 12. Tree-limit ecotonal response to Holocene climate change in the Scandes Mountains of west-central Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jonas Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tree-limit ecotone; alpine vegetation; tephrochronology; peat humification; plant macrofossils; Palaeobotany; fylogeni; Paleobotanik; palynology; phylogeny; palynologi; Geologi; Geology; pedology; geomorphology; Physical geography; klimatologi; geomorfologi; climatology; Fysisk geografi; cartography; Holocene climate; palaeoecology; marklära; kartografi; pollen influx;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under den geologiska period som kallas kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har flera istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlöst varandra enligt ett mönster där glacialerna varar i ungefär 100000 år och mellanistiderna i ca 10000 år. Under istiderna täcktes stora landområden på norra halvklotet, bl. READ MORE

 3. 13. Nanomagnetic and Micromagnetic Properties of Rocks Minerals and Sulphide Oxidation Products

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Erik Eneroth; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; multi-domain; single-domain; ilmenite; magnetite; maghemite; hematite; pyrite; marcasite; fysisk geografi; Geologi;

  Abstract : Magnetic and related properties of rocks and products from oxidation of sulphide minerals have been investigated with magnetisation measurements (rocks and oxidation products), magnetic force microscopy (rocks), scanning electron microscopy (rocks and oxidation products), transmission electron microscopy (oxidation products), Mössbauer spectroscopy (oxidation products) and powder X-ray diffraction (oxidation products). The investigations have shown the following: During thermal oxidation of pyrite (cubic FeS2) and marcasite (orthorombic FeS2) in air, nano-crystals of a-Fe2O3 and g-Fe2O3 were formed. READ MORE

 4. 14. Silurian Carbonate Platforms of Gotland, Sweden - Archives of Local, Regional and Global Environmental Changes

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Mårten Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Gotland; Silurian; Facies; Carbonate platforms; Sequence stratigraphy; Stable isotopes; Palaeoclimate;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling syftar till att identifiera och tolka förändringar i den marina miljön, avspeglade i Gotlands siluriska berggrund. Silurperioden (ca 444-416 miljoner år sedan) har traditionellt beskrivits som ett tidsintervall med ett varmt växthusklimat och hög global havsnivå med små miljömässiga förändringar i den marina miljön. READ MORE

 5. 15. Precambrian and Caledonian history of Svalbard’s West Ny Friesland Terrane

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Fredrik Hellman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; physical geography; Geology; Detrital; Zircon; Svalbard; Caledonides; Spitsbergen; fysisk geografi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ta en titt på min hemsida för en kort sammanfattning av mitt arbete. Där finns dessutom kartor och foton m.m. Det kommer även att finnas en komplett nerladdningsbar version av avhandlingen. READ MORE