Search for dissertations about: "geology"

Showing result 16 - 20 of 570 swedish dissertations containing the word geology.

 1. 16. The tectonic evolution of the western part of the Svecofennian orogen, central Sweden : Insight from U/Pb and 40Ar/39Ar geochronology at Forsmark

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Tobias Hermansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Svecofennian orogen; Tectonic models; Tectonic cycles; Uplift; Cooling; Ductile deformation; Geochronology; U Pb; 40Ar 39Ar; Geologi; fysisk geografi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Området runt Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun, ca 80 km norr om Uppsala, valdes år 2000 ut som en av två möjliga kandidater för byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. År 2002 startade SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) en platsundersökning i området, vars syfte bland annat är att samla in tillräckligt mycket kunskap om berget och dess egenskaper, för att kunna upprätta en platsbeskrivning, samt en säkerhetsanalys. READ MORE

 2. 17. Glaciodynamics, Deglacial Landforms and Isostatic Uplift during the last Deglaciation of Norrbotten, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Mattias Lindén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; Geologi; physical geography; Geology; glaciotectonic; thrust stacking; deforming bed; ribbed moraine; Niemisel moraine; De Geer moraine; isostatic uplift; glaciodynamics; deglaciation; klimatologi; kartografi; marklära; Fysisk geografi; geomorfologi; geomorphology; cartography; climatology; pedology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlös varandra. Mellanistider är perioder (ca 10 000 år) mellan istider (ca 100 000 år), vilket innebär att istid varit det normala under kvartärtiden och att Holocene, den istid vi nu lever i, endast representerar ett kortare intervall. READ MORE

 3. 18. Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland and the equivalent Killeröd Formation in Skåne, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Kristina Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Skåne; Upper Ordovician; Middle Ordovician; Killeröd Formation; Andersön Shale Formation; ontogeny; biostratigraphy; Trilobita; taxonomy; trilobite associations; Systematic zoology; zoogeography; Zoologisk systematik; djurgeografi; Development biology; growth animal ; embryology; Utvecklingsbiologi; ontogeni; embryologi;

  Abstract : Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland, central Sweden, and the Middle Ordovician Killeröd Formation in Skåne (Scania), southern Sweden, are revised and discussed. These formations have several genera and a few species in common, e.g. READ MORE

 4. 19. Constraining the Southern Part of the Greenland Ice Sheet since the Last Glacial Maximum from Relative Sea-Level Changes, Cosmogenic Dates and Glacial-Isostatic Adjustment Models

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Charlotte Sparrenbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical oceanography; geokemi; Sedimentology; Sedimentologi; Geophysics; meteorology; mineralogi; geochemistry; mineralogy; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; neo-glacial; in-situ cosmigenic nuclide; XRF-scanning; glacial-isostatic adjustment models; glacial history; sea-level changes; Greenland; isolation basins; fysisk oceanografi; Petrologi; meteorologi; Geofysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jordens havsnivå förändras kontinuerligt. I ett längre geologiskt tidsperspektiv styrs förändringarna av processer i jordens inre, men i ett kortare tidsperspektiv spelar yttre processer, såsom tillväxt och avsmältning av inlandsisar, stor roll för havets nivåförändringar. READ MORE

 5. 20. Deglaciation pattern and dynamics in the Bolmen area, southwestern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Gunnar Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; backwasting; Debris flow; Oscillation; Gothenburg moraine; cover moraine; Late Weichselian; hummocky moraine; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av mitt doktorandarbete vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på resultaten av fältarbeten i ett antal lokaler i ett område väster om sjön Bolmen i sydvästra Sverige. READ MORE