Search for dissertations about: "geology"

Showing result 6 - 10 of 570 swedish dissertations containing the word geology.

 1. 6. Middle and Upper Ordovician graptolites, trilobites, and biostratigraphy of Scania and Jämtland, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Christian Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Scania Skåne ; Upper Ordovician; Middle Ordovician; palaeoecology; biostratigraphy; lithostratigraphy; Graptolites; trilobites; Geologi; fysisk geografi; Palaeontology; Paleontologi;

  Abstract : Graptolites and some trilobites from Middle–Upper Ordovician siliciclastic and calcareous rocks in Scania (Skåne), southern Sweden, and Jämtland, central Sweden, are described and discussed. Their stratigraphic distribution is discussed on the basis of new and old collections from outcrops and drill cores. READ MORE

 2. 7. Cretaceous palynofloras from southern Scandinavia

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Vivi Vajda; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleobotanik; phylogeny; Palaeobotany; Cingutriletes scanicus sp. nov; Palynology; palynofacies; paleovegetation; transgression; Early Cretaceous; Cenomanian; Turonian; Bornholm; Denmark; Sweden; Scania; fylogeni; palynologi; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar studiet av fossila pollen och sporer (palynologi) från skånes krita (90-140 miljoner år gamla sediment). För ändamålet har tre borrkärnor provtagits; Höllviken 2, Norrevång 1 och Svedala 1, samt ytprover från överkritan på Bornholm. READ MORE

 3. 8. Jurassic and Early Cretaceous selachians - focus on southern Scandinavia

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jan Rees; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Biologi; Geology; Paleontologi; Palaeontology; Lissodus; palaeoecology; England; Denmark; Sweden; sharks; selachians; Jurassic; Early Cretaceous; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De äldsta hajfossil man känner till kommer från devonperioden och är minst 380 miljoner år gamla. Under Mesozoikum (trias, jura och krita) dominerades hajfaunorna av hybodonta hajar under trias och första halvan av jura medan de moderna hajarna (Neoselachii) tog över från slutet av jura och numera är de enda levande hajarna på vår planet. READ MORE

 4. 9. Stratigraphy and facies of Middle Silurian epicontinental carbonate platform deposits of Gotland, Sweden

  University dissertation from The Library: Department of Geology, Sölvegatan 13, SE-223 62 Lund

  Author : Mikael Calner; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; Geology; physical geography;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den sedimentära lagerföljd som bygger upp Gotland avlagrades för drygt 400 miljoner år sedan (under silurperioden) i ett varmt tropiskt innanhav strax söder om ekvatorn. Innanhavet sträckte sig som en vid bukt in över dagens södra Skandinavien, Baltikum och vidare mot sydost, till Ukraina. READ MORE

 5. 10. Sveconorwegian orogenesis in the southwestern Baltic Shield - Zircon geochronology and tectonothermal setting of orthogneisses in SW Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jenny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; structural markers; augen gneiss; orthogneiss; migmatite; ion microprobe; Pb-Pb evaporation; U-Pb; geochronology; zircon; Sweden; Mylonite Zone; Western Segment; Sveconorwegian orogen; Eastern Segment; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mylonitzonen (MZ) är en kraftigt framträdande rörelsezon i den sydvästra Baltiska urbergskölden (sydvästra Skandinavien) som löper från Varberg i söder till trakterna av Eidsvol (Norge) i norr. Den sammanfogar urbergsblock av olika ålder och ursprung vilka även har skilda geologiska utvecklingshistorier. READ MORE