Search for dissertations about: "geomagnetic field"

Showing result 1 - 5 of 33 swedish dissertations containing the words geomagnetic field.

 1. 1. Assessing Holocene and late Pleistocene geomagnetic dipole field variability

  University dissertation from Department of Earth and Ecosystem Sciences, Lund University

  Author : Andreas Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geomagnetic field; palaeomagnetism; the Holocene; dipole tilt; dipole moment; cosmogenic radionuclides;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det jordmagnetiska fältet kan till stor del (80-90%) beskrivas av ett dipolfält, producerat av en magnet i mitten av jorden med en lutning på 11° från rotationsaxeln. Magnetfältet genereras av konvektionsströmmar i den flytande järnrika yttre delen av kärnan i form av en jättelik dynamo, och tros ha varit aktivt sedan kärnan bildades för ungefär 4. READ MORE

 2. 2. Magnetic map sense in animals: effects of geographic and magnetic displacements

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Jannika Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oenanthe oenanthe; skylight polarization; geomagnetic map; geomagnetic field; endogenous migration programme; migratory fuelling; orientation; animal navigation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Djurs förmåga att hitta då de förflyttar sig långa sträckor mellan fortplantningsområden och övervintringsområden har fascinerat människor i hundratals år. Det finns flera olika teorier kring hur djur navigerar, till exempel med hjälp av dofter, landmärken, solen, polariserat ljus, stjärnorna eller jordens magnetfält. READ MORE

 3. 3. Avian migration: the role of geomagnetic cues

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Ian Henshaw; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; geomagnetic cues; orientation; food intake; fuel deposition; corticosterone; endogenous time program; bird migration; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; etologi; Ethology;

  Abstract : The regularity and scale of bird migrations has impressed mankind for generations. Birds rely on an inherited migratory program to guide them during the journey; however, recent evidence suggests that additional external cues are necessary. READ MORE

 4. 4. Solar Wind and Geomagnetic Activity - Predictions Using Neural Networks

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Hans Gleisner; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geophysics; kosmisk kemi; rymdvetenskap; magnetosphere; solar wind; space weather; geomagnetic activity; geomagnetism; ring current; auroral electrojet; neural networks; forecasting; Astronomy; space research; Astronomi; cosmic chemistry; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi; Fysicumarkivet A:2000:Gleisner;

  Abstract : This thesis shows how artificial neural networks (ANNs) can be applied to predict geomagnetic activity from solar-wind data. It introduces and summarizes five papers where development of ANN models are reported, and where predictions of geomagnetic activity are discussed. READ MORE

 5. 5. Magnetic orientation in migratory birds

  University dissertation from Rachel Muheim

  Author : Rachel Muheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om flyttfåglarnas magnetiska orientering Fåglarnas flyttning har fascinerat människan i alla tider och det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur fåglarna hittar sina flyttningsvägar. Flyttande fåglar använder olika typer av ledtrådar för att orientera sig. READ MORE