Search for dissertations about: "glacial history"

Showing result 1 - 5 of 30 swedish dissertations containing the words glacial history.

 1. 1. Constraining the Southern Part of the Greenland Ice Sheet since the Last Glacial Maximum from Relative Sea-Level Changes, Cosmogenic Dates and Glacial-Isostatic Adjustment Models

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Charlotte Sparrenbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical oceanography; geokemi; Sedimentology; Sedimentologi; Geophysics; meteorology; mineralogi; geochemistry; mineralogy; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; neo-glacial; in-situ cosmigenic nuclide; XRF-scanning; glacial-isostatic adjustment models; glacial history; sea-level changes; Greenland; isolation basins; fysisk oceanografi; Petrologi; meteorologi; Geofysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jordens havsnivå förändras kontinuerligt. I ett längre geologiskt tidsperspektiv styrs förändringarna av processer i jordens inre, men i ett kortare tidsperspektiv spelar yttre processer, såsom tillväxt och avsmältning av inlandsisar, stor roll för havets nivåförändringar. READ MORE

 2. 2. Glacial history of Northeast Greenland: cosmogenic nuclide constraints on chronology and ice dynamics

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Lena Håkanson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Jameson Land; Store Koldewey; Scoresby Sund; Ice dynamics; Glacial history; Cosmogenic; Greenland Ice Sheet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Senpleistocen nedisningshistoria på Nordöstgrönland: kosmogen exponeringsdatering, isutbredning och isdynamik Under den senaste istiden var periodvis stora delar av landmassorna på norra halvklotet istäckta. Idag är den Grönländska inlandsisen den enda större återstoden av detta, men likväl binder den tillsammans med isen i Antarktis och jordens mindre glaciärer väldigt stora mängder vatten. READ MORE

 3. 3. Glacial geology and palaeo-ice dynamics of two ice-sheet margins, Taymyr Peninsula, Siberia and Jameson Land, East Greenland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Helena Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ice dynamics; Pleistocene; Arctic Siberia; East Greenland; Sedimentology; Physical geography; Sedimentologi; pedology; geomorphology; klimatologi; kartografi; marklära; geomorfologi; cartography; Fysisk geografi; ice-marginal processes; glacial history; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arktis utgör en viktig del i Jordens miljö och vad som händer där har stor påverkan på det globala klimatet, samtidigt som området är mycket känsligt för förändringar. Under kvartärtiden har stora isar flera gånger täckt Skandinavien, Ryssland, Sibirien och Nordamerika och täcker än idag stora delar av Grönland. READ MORE

 4. 4. Vegetation and climate during Weichselian ice free intervals in northern Sweden Interpretations from fossil and modern pollen records

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Author : Martina Hättestrand; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Weichselian; interstadial; stadial; glacial history; northern Sweden; Tärendö; Riipiharju; Rissejauratj; Veiki moraine; pollen analysis; pollen deposition; pollen trap; PAR; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi;

  Abstract : In this thesis the Weichselian history of northern Sweden is investigated, with emphasis on vegetation and climate during ice-free intervals. The main method used has been pollen analysis of sediments from pre-Late Weichselian landforms. To interpret fossil pollen assemblages, comparisons with modern pollen spectra were made. READ MORE

 5. 5. Biological Diversity of Fish and Bacteria in Space and Time

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Henrik Ragnarsson; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; species richness; fish; lake; biogeography; glacial; colonization; metacommunity; speciation; perch; bacteria; diversity; Ekologi;

  Abstract : Biological diversity is controlled by an array of factors and processes all active at different spatial and temporal scales. Regional factors control what species are available to occur locally, whereas the local factors determine what species are actually capable of colonizing the locality. READ MORE