Search for dissertations about: "global carbon cycle"

Showing result 1 - 5 of 116 swedish dissertations containing the words global carbon cycle.

 1. 1. Carbon Dioxide in Inland Waters Drivers and Mechanisms Across Spatial and Temporal Scales

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anna Cecilia Nydahl; Uppsala universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon dioxide; dissolved organic carbon; inland water; lake; stream; groundwater; mesocosm; carbonate system; carbon; Biology with specialization in Limnology; Biologi med inriktning mot limnologi;

  Abstract : Inland waters are an essential component of the global carbon cycle as they are very active sites for carbon transformation processes. Much of this carbon is transformed into the greenhouse gas carbon dioxide (CO2) and emitted into the atmosphere. READ MORE

 2. 2. Carbon Emissions from Western Siberian Inland Waters

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Svetlana Serikova; Umeå universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon; carbon dioxide; methane; carbon emissions; river; lake; inland waters; permafrost; Siberia; Limnology; limnologi;

  Abstract : Inland waters (i.e. rivers, streams, lakes, ponds) emit carbon (C) into the atmosphere. The magnitude of global inland water C emission has been estimated to equal the global ocean C sink, thus making inland waters an important component of the global C cycle. READ MORE

 3. 3. Ecosystems in the Anthropocene: the role of cropland management for carbon and nitrogen cycle processes

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Stefan Olin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon; Nitrogen; DVM; Ecosystem modelling; Cropland; Management; Yields;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människan har märkbart ändrat Jordens ekosystem och dess funktioner. Genom avskogning och konvertering av naturliga ekosystem till åkrar och betesmarker så har människor skapat helt nya typer av ekosystem. READ MORE

 4. 4. The Role of Carbon-Nitrogen Interactions for Terrestrial Ecosystem Dynamics under Global Change - a modelling perspective

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : David Wårlind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; C-N Interactions; Ecosystem Modelling; DGVM; Nitrogen; Carbon; Climate Change;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Framtida klimatförändringar påverkas till stor del på människans utsläpp av CO2, samt av klimat- och CO2-relaterade återkopplingar genom kolcykeln i både landbaserade ekosystem och hav. Landbaserade ekosystem tar för tillfället upp omkring 25% av de antropogena utsläppen av CO2 från förbränning av fossila bränslen och markanvändning, men att tillskriva vilka mekanismer som står för detta upptag, och de viktigaste områdena där det förekommer, är en utmanande uppgift. READ MORE

 5. 5. Organic carbon dynamics in the Baltic Sea A modelling perspective

  University dissertation from Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Author : Filippa Fransner; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon cycle; organic carbon; primary production; remineralisation; terrestrial DOC; extracellular DOC; flexible stoichiometry; Redfield ratio; air-sea CO2 exchange; pCO2; coupled 3D physical-biogeochemical modelling; Gulf of Bothnia; Baltic Sea; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

  Abstract : Coastal seas constitute a link between land and the open ocean, and therefore play an important role in the global carbon cycle. Large amounts of carbon, of both terrestrial and marine origin, transit and are transformed in these waters, which belong to the more productive areas of the oceans. READ MORE