Search for dissertations about: "global carbon cycle"

Showing result 1 - 5 of 109 swedish dissertations containing the words global carbon cycle.

 1. 1. Ecosystems in the Anthropocene: the role of cropland management for carbon and nitrogen cycle processes

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Stefan Olin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon; Nitrogen; DVM; Ecosystem modelling; Cropland; Management; Yields;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människan har märkbart ändrat Jordens ekosystem och dess funktioner. Genom avskogning och konvertering av naturliga ekosystem till åkrar och betesmarker så har människor skapat helt nya typer av ekosystem. READ MORE

 2. 2. The Role of Carbon-Nitrogen Interactions for Terrestrial Ecosystem Dynamics under Global Change - a modelling perspective

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : David Wårlind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; C-N Interactions; Ecosystem Modelling; DGVM; Nitrogen; Carbon; Climate Change;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Framtida klimatförändringar påverkas till stor del på människans utsläpp av CO2, samt av klimat- och CO2-relaterade återkopplingar genom kolcykeln i både landbaserade ekosystem och hav. Landbaserade ekosystem tar för tillfället upp omkring 25% av de antropogena utsläppen av CO2 från förbränning av fossila bränslen och markanvändning, men att tillskriva vilka mekanismer som står för detta upptag, och de viktigaste områdena där det förekommer, är en utmanande uppgift. READ MORE

 3. 3. Organic carbon dynamics in the Baltic Sea A modelling perspective

  University dissertation from Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Author : Filippa Fransner; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon cycle; organic carbon; primary production; remineralisation; terrestrial DOC; extracellular DOC; flexible stoichiometry; Redfield ratio; air-sea CO2 exchange; pCO2; coupled 3D physical-biogeochemical modelling; Gulf of Bothnia; Baltic Sea; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

  Abstract : Coastal seas constitute a link between land and the open ocean, and therefore play an important role in the global carbon cycle. Large amounts of carbon, of both terrestrial and marine origin, transit and are transformed in these waters, which belong to the more productive areas of the oceans. READ MORE

 4. 4. Waterborne Carbon in Northern Streams Controls on dissolved carbon transport across sub-arctic Scandinavia

  University dissertation from Stockholm : Department of Physical Geography, Stockholms Universitet

  Author : Elin Jantze; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dissolved carbon; DOC; DIC; TOC; sub-arctic; hydrology; Abisko; Physical Geography; naturgeografi;

  Abstract : Waterborne carbon (C) forms an active and significant part of the global C cycle, which is important in theArctic where greater temperature increases and variability are anticipated relative to the rest of the globe withpotential implications for the C cycle. Understanding and quantification of the current processes governing themovement of C by connecting terrestrial and marine systems is necessary to better estimate future changes ofwaterborne C. READ MORE

 5. 5. Modelling the terrestrial carbon cycle – drivers, benchmarks, and model-data fusion

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Author : Zhendong Wu; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Global carbon cycle; Ecosystem modeling; Uncertainty; LPJ-GUESS; Traceability Framework; Model-data fusion; Climate data;

  Abstract : Det terrestra ekosystemet absorberar cirka en tredjedel av de antropogena utsläppen varje år, vilket är en avgörande ekosystemtjänst som minskar ökningstakten av atmosfärisk koldioxid och bidrar till att mildra klimatförändringen. Observerade koncentrationer av atmosfäriskt koldioxid uppvisar en stor årlig variabilitet som främst anses vara orsakad av det terrestra ekosystemets respons på klimatförändringar och antropogen aktivitet. READ MORE