Search for dissertations about: "glukosupptag"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word glukosupptag.

 1. 1. Salt-inducible kinases in adipose tissue

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Johanna Sernevi Säll; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; fettväv; fettceller; insulinsignalering; glukosupptag; fetma; insulinresistens; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; adipose tissue; adipocytes; insulin signalling; glucose uptake; obesity; insulin resistance;

  Abstract : Fetma och typ 2 diabetes är stora folksjukdomar som ökar i rasande takt världen över. En gemensam nämnare för dessa sjukdomar är att de vävnader i kroppen som reglerar ämnesomsättningen, t.ex. fettvävnaden, förlorar känsligheten för hormonet insulin så att det inte längre fungerar normalt. READ MORE

 2. 2. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  University dissertation from Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Author : Anna Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Abstract : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. READ MORE

 3. 3. Electrophysiology of pancreatic A-, B- and D-cells studied in intact mouse islets of Langerhans

  University dissertation from Molecular and Cellular Physiology, Lund University

  Author : Sven Göpel; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; somatostatin; glucagon; insulin; patch-clamp; membrane potential; Pancreatic islet; ion channel; diabetes; Physiology; Fysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Glukos är kroppens viktigaste energikälla och distribueras via blodet. Hjärncellerna är helt beroende av glukos för sin energiförsörjning. Nervceller har dålig förmåga att lagra glukos och låga blodsockerhalter påverkar negativt dessa cellers funktion och kan ytterst leda till koma och död. READ MORE

 4. 4. Genetic and epigenetic influence on oxidative phosphorylation, islet function and type 2 diabetes in humans

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anders H Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 Diabetes; Genetics; Epigenetics; Human Pancreatic Islets; Oxidative Phosphorylation; Insulin Secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av förhöjda halter av glukos (socker) i blodet. Förekomsten av diabetes ökar i snabb takt i hela världen. År 2011 var 366 miljoner människor drabbade av diabetes, och denna siffra beräknas till 522 miljoner år 2030 om ingen avgörande åtgärd genomförs. READ MORE

 5. 5. The role of genetic variation and DNA methylation in human glucose metabolism and type 2 diabetes

  University dissertation from Tina Rönn, Lund University

  Author : Tina Rönn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gene expression; oxidative phosphorylation; GWAS; SNP; DNA methylation; epigenetics; type 2 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en grupp sjukdomar som alla kännetecknas av en förhöjd nivå av sockerarten glukos i blodet. Antalet individer som drabbas av diabetes ökar hela tiden, en utveckling som ses över hela världen. Bara i Sverige har drygt 5% av befolkningen diagnosen diabetes, motsvarande 484. READ MORE