Search for dissertations about: "grammar-checking"

Found 3 swedish dissertations containing the word grammar-checking.

 1. 1. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Author : Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Abstract : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. READ MORE

 2. 2. Automatic Proofreading of Swedish text

  Author : Ola Knutsson; KTH; []
  Keywords : grammar-checking; error detection rule; language evaluation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Automatic Detection of Grammar Errors in Primary School Children's Texts. A Finite State Approach

  Author : Sylvana Sofkova Hashemi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : grammar errors; spelling errors; punctuation; children s writing; Swedish; language checking; light parsing; finite state technology;

  Abstract : This thesis concerns the analysis of grammar errors in Swedish texts written by primary school children and the development of a finite state system for finding such errors. Grammar errors are more frequent for this group of writers than for adults and the distribution of the error types is different in children's texts. READ MORE