Search for dissertations about: "grammatik"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the word grammatik.

 1. 1. Differential object marking in South Saami

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : David Kroik; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; South Saami; Saami; Object Position; Saami Grammar; South Saami Grammar; Differential Object Marking; Generative Grammar; Syntax; Semantics; Morphology; Grammar; sydsamiska; samiska; sydsamisk grammatik; samisk grammatik; objektsposition; differentiell objektsmarkering; generativ grammatik; syntax; semantik; morfologi; grammatik; språkvetenskap; language studies;

  Abstract : This licentiate thesis investigates the case and the syntactic position of the direct object in South Saami. The focus is on plural direct objects, which have Differential Object Marking, a phenomenon in which the case alternates between different types of direct objects. READ MORE

 2. 2. V1 Declaratives in Spoken Swedish : Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern

  University dissertation from Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

  Author : Maria Mörnsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; spoken language; perception test; dynamicity; downstep; F0 slope; focal accent; narrative; discourse; topic; cohesion; V2; V1; prosody; information structure; declarative; Spec-CP; Nordiska språk språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svenskan är ett s.k. V2-språk, dvs. det tempusböjda verbet står på andra plats i en deklarativ sats (en påståendesats) oavsett vilken typ av led som står i satsens första position. READ MORE

 3. 3. Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Maria Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; Modern Standard Arabic; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semiotics; semantics; Grammatik; Baskien samt sumeriska; semantik; syntax; semiotik; Languages and literatures of Asia Minor; Caucasian languages and literatures; `an and `anna.; syntactic-semantic correlations; subordinate clause; functionalistic linguistics; sentential object complements; corpus-based study; complement-taking predicates; complementizer; complementation; complementiser; Basque; Sumerian; Språk och litteratur från Mellanöstern och Kaukasien;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Satser i objektsposition i modern standardarabiska. MODERN STANDARDARABISKA Arabiska talas idag av ca 200 miljoner mnniskor frn Marocko och Mauretanien i vster till Irak och Oman i ster. De talade varianterna av sprket skiljer sig t ganska mycket, men man har ett gemensamt skriftsprk. READ MORE

 4. 4. Case in Icelandic : A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach

  University dissertation from Scandinavian Languages

  Author : Johanna Barddal; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Development of th; Scandinavian Linguistics; Spoken vs. Written Icelandic; Usage-based Model; Construction Grammar; Borrowings; Neologism; Type Frequency; Productivity; Argument Structure; Thematic Roles; Syntactic functions; Icelandic; Morphological Case; Nordiska språk språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : This dissertation addresses the question of what the function of morphological case is in Icelandic. The working hypotheses of this book is that morphological case is a multifunctional category. READ MORE

 5. 5. A grammar of Jahai

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Niclas Burenhult; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; expressives; argument; agreement; syntax; modality; Aktionsart; aspect; nominalisation; unitisation; reduplication; cliticisation; affixation; derivational morphology; prestopped nasals; phonology; vowel nasality; Malaysia; endangered languages; Austroasiatic; Mon-Khmer; Jahai; Aslian; Grammar; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jahai är ett språk som tillhör asli-grenen av språkfamiljen mon-khmer och talas av ca 1000 jägare-samlare i bergsregnskogarna i norra Västmalaysia. Denna avhandling, baserad på språkliga data inhämtade i fält, beskriver och analyserar grammatiken i jahai. READ MORE