Search for dissertations about: "green supply chain management"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words green supply chain management.

 1. 1. Logistics Service Providers Going Green A Framework for Developing Green Service Offerings

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Isaksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics service providers; new service development; framework; green service offerings; environmental work;

  Abstract : Environmental impact has increasingly become a “buzzword” and an important topic. This topic has been integrated into the agenda of many companies worldwide, and this dissertation focuses on the transportation and logistics industry. READ MORE

 2. 2. Towards greener supply chains Inclusion of environmental activities in relationships between logistics service providers and shippers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Uni Martinsen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Green supply chain management; inter-organisational relationships; environmental activities; logistics service providers; shippers;

  Abstract : It is well-recognised that companies are under pressure to take responsibility for the environmental impact of their operations. Logistics service providers (LSPs), who through their transport and logistics operations have a large negative impact on the environment, are one type of supply chain actor that is under such pressure. READ MORE

 3. 3. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. READ MORE

 4. 4. Exploring shippers, logistics service providers and their relationships in facilitating green logistics

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Amer Jazairy; KTH.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; green logistics; logistics relationships; green logistics purchasing; logistics service provider; environmental sustainability; third-party logistics; logistics performance;

  Abstract : The logistics industry causes various harms to the environment. The literature assigns the main responsibility for alleviating such harms to two supply chain actors: shippers (logistics buyers) and logistics service providers (LSPs), which motivated studying them in this thesis. READ MORE

 5. 5. Green packaging development in theory and practice

  University dissertation from Lund University

  Author : Katrin Molina-Besch; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-19]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Packaging Development; Sustainable packaging; packaging development process; green supply chain management;

  Abstract : In the light of the environmental challenges society is facing it is important thatboth products and their packaging systems are optimised from an environmental perspective. Previous research highlights that environmental optimisation of packaging requires an integrated assessment of product and packaging together. READ MORE