Search for dissertations about: "guidelines"

Showing result 1 - 5 of 949 swedish dissertations containing the word guidelines.

 1. 1. Bring hypertension guidelines into play guideline-based decision support system for drug treatment of hypertension and epidemiological aspects of hypertension guidelines

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Mats Persson; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arterial hypertension; cardiovascular risk; clinical decision support system; drug treatment; guidelines;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Planning Design Automation Systems : Criteria and Guidelines

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Mikael Cederfeldt; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design automation; Variant design; Synthesis; Process maturity; Potential; Need; Planning; Evaluation; and Evaluation.;

  Abstract : Design automation can be a powerful tool in the continuous endeavour to cut lead times, workloads, and, ultimately, costs in order to become more competitive in an increasingly globalised market. Identifying a need for design automation is, consequently, not difficult. What becomes a lot more difficult is identifying the actual need, i.e. READ MORE

 3. 3. Evaluating PLM Implementations Using a Guidelines-based Approach

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Mattias Bokinge; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PLM implementation; PLM solution; requirements management; Product lifecycle management; PLM; evaluation methods; guidelines;

  Abstract : Product Lifecycle Management (PLM) is an information technology-based concept bringing several benefits to product development organizations. However, it has been reported that PLM implementations in industry render unsatisfactory results. READ MORE

 4. 4. Attitudes and beliefs about national guidelines for schizophrenia. A study among stakeholders

  University dissertation from Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Author : Boel Sandström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attitude; evidence-based; guidelines; implementation; leadership; mental health; nursing; PARIHS;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intresset för evidens-baserad vård växer snabbt men trots att nya forskningsresultat produceras och publiceras löpande, tar det lång tid innan de får genomslag i den vård som erbjuds patienter och brukare. Det finns beräkningar som talar för att det tar mellan åtta och trettio år innan tillgängliga forskningsresultat har blivit implementerade och börjat användas rutinmässigt i det dagliga vårdarbetet. READ MORE

 5. 5. Visualization of Guidelines on Computer Networks to Support Processes of Design and Quality Control

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Mikael Blomé; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Visualization.; Vehicle design; Quality control; Participation; Intranet; Instructions; ISO 9000; Industrial companies; Guidelines; Computer networks; Ergonomics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att tillverka produkter av hög kvalitet, behöver industriella företag strukturera arbetet med hjälp av instruktioner och riktlinjer som är lätta att förstå och komma åt. Dessa samlas ofta i en eller flera pärmar eller på internt datornätverk, ofta som en del av den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. READ MORE