Search for dissertations about: "hälsa"

Showing result 1 - 5 of 1485 swedish dissertations containing the word hälsa.

 1. 1. Skolbarn, kristid och hälsa : en uppföljningsstudie av Stockholmsbarn födda 1933

  University dissertation from Stockholm : HLS förl

  Author : Ruth Mannerfeldt; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skolhälsovård; Elever; Välfärdsstaten; Hälsoundersökningar; hälsa; historia; Sverige; Stockholm; 1933-;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Abstract : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). READ MORE

 3. 3. Health at Work The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  University dissertation from Institutionen för medicin och hälsa

  Author : Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin;

  Abstract : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. READ MORE

 4. 4. Mot bättre hälsa Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Hans Nilsson; Jan Sundin; [1994]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical demography; infant mortality; Linköping; morbidity; mortality; public health; social history; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : The decline in mortality was the most important cause of the great increase in population in Sweden in the 19th century. Especially important was the part played by the decline in infant mortality and mortality among small children. READ MORE

 5. 5. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Kateryna Karhina; Malin Eriksson; Nawi Ng; Mehdi Ghazinour; Mikael Rostila; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. READ MORE