Search for dissertations about: "hälsa"

Showing result 1 - 5 of 2616 swedish dissertations containing the word hälsa.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Abstract : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. READ MORE

 2. 2. Skolbarn, kristid och hälsa : en uppföljningsstudie av Stockholmsbarn födda 1933

  University dissertation from Stockholm : HLS förl

  Author : Ruth Mannerfeldt; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skolhälsovård; Elever; Välfärdsstaten; Hälsoundersökningar; hälsa; historia; Sverige; Stockholm; 1933-;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Kateryna Karhina; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. READ MORE

 4. 4. Persons who frequently visit the psychiatric emergency room. Who are they and what are their needs?

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Manuela Schmidt; Lund University.; Lunds universitet.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Persons who frequently visit psychiatric emergency rooms (PERs) account for a disproportionately high number of total visits to PERs. They have needs just as any other human beings do. Yet in addition, they also have specific daily function needs, service needs, and needs for professional healthcare. READ MORE

 5. 5. Enhance your workplace! a dialogue tool for workplace health promotion with salutogenic approach

  University dissertation from Malmö : Institution of Clinical Science, Malmö, Lund University

  Author : Petra Nilsson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; workplace health promotion; Salutogenesis; Sense of Coherence; Work Experience Measurement Scale; Specific Enhancing Resources; questionnaire process;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetsplatsens positiva sidor kan förbättras genom ett nytt dialogverktyg! Nu går det att mäta medarbetares positiva upplevelser av arbete. Vanligtvis kopplas människors upplevelser av arbete samman med stress och ohälsa. READ MORE