Search for dissertations about: "hälsofrämjande strategier"

Found 3 swedish dissertations containing the words hälsofrämjande strategier.

 1. 1. Elevers välbefinnande och skolverksamheten : : en litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande

  University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

  Author : Christina Hellblom-Thibblin; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Undervisningsväsen; Skolsociala; Åtgärder; Sverige; Pedagogisk; Psykologi; Mentalhygien; elevhälsa; den nya ohälsan the new morbidity ; skyddsfaktorer; elevvårdsstrategier; hälsofrämjande strategier;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. CHRONIC MUSCULOSKELETAL PAIN. Population studies of pain-experience with special focus on the Total Body Pain and aspects of adaptation in a cognitive-behavior psychological frame of reference

  University dissertation from John Ektor-Andersen. Primary Care Region Skåne. Multidisciplinary Pain Clinic. Claesgatan 7-1:st floor. SE 214 26 Malmö. Sweden

  Author : John Ektor-Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; widespread; vocational dysfunction; sick leave; prediction; psychosocial factors; population study; pain; musculoskeletal; mechanical exposure; epidemiology; Chronic; coping; cognitive-behavioral psychology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av studier av smärtupplevelse i olika befolkningsgrupper. I fokus för analyserna står smärtans totala utbredning. Ett beteendepsykolo-giskt perspektiv har applicerats på psykosociala aspekter av betydelse för att hantera den kroniska smärtan. READ MORE

 3. 3. Strengthening lifestyle interventions in primary health care the challenge of change and implementation of guidelines in clinical practice

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Therese Kardakis; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health orientation; health promotion; prevention; primary health care; readiness for change; lifestyles; clinical practice guidelines; implementation; guideline development; tobacco use; alcohol use; unhealthy eating habits; physical activity; organizational support; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: Lifestyle habits like tobacco use, hazardous use of alcohol, unhealthy eating habits and insufficient physical activity are risk factors for developing non-communicable diseases, which are the leading, global causes of death. Furthermore, ill health and chronic diseases are costly and put an increased burden on societies and health systems. READ MORE