Search for dissertations about: "hand injury"

Showing result 1 - 5 of 111 swedish dissertations containing the words hand injury.

 1. 1. Hand Injury from Powered Wood Splitters

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Aron Lindqvist; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wood splitter; Wedge splitter; Screw splitter; Consumer product related injury; Agricultural injury; Occupational injury; Hand injury; Child injury; Injury prevention; Vedklyv; Kilklyv; Hydraulklyv; Skruvklyv; Arbetsskada; Handskada; Skada barn; Skadeprevention; MEDICINE Surgery Surgical research Plastic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Plastikkirurgi; MEDICINE Surgery Surgical research Hand surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Handkirurgi; MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Ortopedi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Occupational medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Yrkesmedicin; Plastic Surgery; Plastikkirurgi;

  Abstract : The purpose of this study on hand injury from powered wood splitters was to describe injury epidemiology and anatomy, to rate injury severity, to evaluate the outcome after injury and to describe factors of possible importance for the occurrence of injury.By searching a computerized patient registry, 131 patients injured by wood splitters from 1995 to 2001 were identified. READ MORE

 2. 2. Hand injuries in young children

  University dissertation from Elinor Ljungberg, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital

  Author : Elinor Ljungberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hand injury; machine; health care cost; aetiology; injury pattern; young children; incidence; lost productivity; door;

  Abstract : The proportion of hand injuries in Swedish children is the second highest in relation to other parts of the body. The incidence of hand injuries in these children has not yet been estimated. In addition, aetiologies, injury patterns and costs among Swedish children have not been presented on a regional or national level. READ MORE

 3. 3. Vibration-induced muscle injury in the hand - experimental and clinical studies

  University dissertation from Lars E Necking, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Lars Necking; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Surgery; muscle morphometry; intrinsic hand muscle; muscle strength; muscle injury; hand weakness; Vibration exposure; hand-arm vibration syndrome; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Störningar i händernas finmotorik, kraft och känsel är vanliga symtom efter långvarigt bruk av handhållna vibrerande verktyg. I gynnsamma och lindriga fall kan dessa besvär gå tillbaka efter upphörande av expositionen för vibrationer. READ MORE

 4. 4. Hand injuries - epidemiology, costs and outcome

  University dissertation from Hans-Eric Rosberg, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Author : HansE Rosberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; epidemiology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Folkhälsa; epidemiologi; traumatology; orthopaedics; Surgery; outcome; health economy; flexor tendon injury; costs; Hand injury;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Händerna utsätts dagligen för olika typer av faror. Handskador av varierande omfattning är därför inte ovanliga. Dessa kan drabba både barn och vuxna, såväl under fritiden som i arbetslivet. Panoramat av handskador har förändrats. READ MORE

 5. 5. Brain plasticity and hand function

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anders Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Kirurgi; ortopedi; traumatology; Surgery; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; hand function; nerve injury; brain plasticity; orthopaedics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nervskador som drabbar händerna orsakar stora problem både för den drabbade i form av försämrad handfunktion och för samhället i form av kostnader på grund av långvarig sjukskrivning. Trots mikrokirurgisk nervreparations teknik med användande av speciella instrument och mikroskop får vuxna patienter ofta bestående besvär med känselbortfall, muskelsvaghet och smärta. READ MORE