Search for dissertations about: "heavy traffic approximation"

Found 4 swedish dissertations containing the words heavy traffic approximation.

 1. 1. Predicting the sound field from aeroacoustic sources on moving vehicles Towards an improved urban environment

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Nicolas Pignier; KTH.; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pass-by simulations; aeroacoustic sources; urban sound propagation; direct numerical beamforming; linear programming deconvolution; Kirchhoff approximation; moving sources; detached-eddy simulation; Ffowcs Williams-Hawkings; vehicle design; förbifartssimuleringar; aeroakustiska källor; urban ljudutbredning; direkt numerisk lobformning; avfaltning med hjälp av linjärprogrammering; Kirchhoffs approximation; rörliga källor; detached-eddy simulation; Ffowcs Williams-Hawkings; fordonsdesign; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering;

  Abstract : In a society where environmental noise is becoming a major health and economical concern, sound emissions are an increasingly critical design factor for vehicle manufacturers. With about a quarter of the European population living close to roads with heavy traffic, traffic noise in urban landscapes has to be addressed first. READ MORE

 2. 2. On the pricing of barrier options and related problems

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Per Hörfelt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; barrier options; discrete barrier options; rabate options; Brownian motion; heavy traffic approximation; random walk; trinomial method; explicit finite difference method; heat equation;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Road Surface and Tyre Interaction Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Abstract : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. READ MORE

 4. 4. Road Surface and Tyre Interaction Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation;

  Abstract : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. READ MORE