Search for dissertations about: "hegemonic international law"

Found 2 swedish dissertations containing the words hegemonic international law.

 1. 1. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. READ MORE

 2. 2. The mediation of affect security, fear and subversive hope in visual culture

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Rodrigo Ferrada Stoehrel; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affect; emotion; aesthetics; visual culture; discourse; Otherness; power; security; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Abstract : The overarching purpose of this study has been to problematise how visual practices and the mediation of affect is linked to the capacity to produce (new) perceptual realities, sensations and imaginaries, ultimately aiming to legitimate or counter-legitimate the hegemonic discourses and practices mobilised in the name of security. The first part of my thesis approaches this matter through an analysis of media cultures and discursive systems circulating within the court and the state military. READ MORE