Search for dissertations about: "hemophilia haemophilia A"

Found 2 swedish dissertations containing the words hemophilia haemophilia A.

 1. 1. Pharmacometric Approaches to Improve Dose Individualization Methods in Hemophilia A

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : João A. Abrantes; Uppsala universitet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bayesian forecasting; coagulation factor VIII; dose adaptation; hemophilia haemophilia A; inter-occasion variability; NONMEM; pharmacodynamics; pharmacokinetics; pharmacometrics; therapeutic drug monitoring; Farmaceutisk vetenskap; Pharmaceutical Science;

  Abstract : Hemophilia A is a bleeding disorder caused by the lack of functional coagulation factor VIII (FVIII). The overall aim of this thesis was to improve dose individualization of FVIII replacement therapy in hemophilia A using pharmacometric approaches. READ MORE

 2. 2. Exploring Anti-FVIII Antibodies in Haemophilia A - Role in In Vitro Haemostasis and Clinical Disease

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Jenny Klintman; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemophilia A; inhibitors; non-neutralizing anti-FVIII antibodies; thrombin generation assay; ELISA;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hemofili A är en form av blödarsjuka som beror på en medfödd defekt av äggviteämnet faktor VIII (FVIII). FVIII spelar en viktig roll för att kroppens blodlevringsförmåga (s.k. READ MORE