Search for dissertations about: "high energy physics"

Showing result 16 - 20 of 744 swedish dissertations containing the words high energy physics.

 1. 16. Studies of the Fragmentation Process in Hadronic Decay of Z Boson

  University dissertation from Experimental High-Energy Physics

  Author : Oxana Smirnova; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fragmentation; gluon; QCD; hadron calorimeter; DELPHI; LEP; accelerator; particle; Fysik; Physics; Bose-Einstein correlations; Fysicumarkivet A:1996:Smirnova;

  Abstract : This thesis is based on the work that was done during 1992--1996 at the DELPHI detector at LEP. Its main parts are outlined below. The brief Introduction gives an overview of the science of Particle Physics, its development and contemporary status. READ MORE

 2. 17. Parton Cascades and Hadronisation in High Energy Processes

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Sandipan Mohanty; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; small invariant mass hadronic systems; hadronisation; parton cascades; Elementary particle physics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; quantum field theory; Bose-Einstein correlations; Fysicumarkivet A:2003:Mohanty;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Lunds strängfragmenteringsmodell beskriver hur färgade partiklar (kvarkar och gluoner, tillsammans kallade partoner) som produceras vid högenergetisk partikelkollisioner omvandlas till färgneutrala hadroner. Denna avhandling utvecklar och utforskar ett alternativt tillvägagångssätt till modellen. READ MORE

 3. 18. High-Order Harmonics- Characterisation, Optimisation and Applications

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Claire Lyngå; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high-harmonic generation; VUV spectroscopy; high-power lasers; Atomic and molecular physics; radiative lifetimes; XUV spectroscopy; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:1999:Lyngå;

  Abstract : Recent advances in laser technology, with the development of extremely short-pulse, high-intensity lasers, have opened doors to new areas in atomic physics. By focusing light from an intense, short-pulse laser into a gas jet, the emission of high-order harmonics of the laser frequency has been studied. READ MORE

 4. 19. Potential for B-physics measurements with a fixed-target proton-collision experiment

  University dissertation from Department of Elementary Particle Physics, Lund University

  Author : Jenny Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; CP Violation; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; HERA-B; Fixed Target; kvantfältteori; B Physics; Monte Carlo Simulations; Fysicumarkivet A:1999:Ivarsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Partikelfysik och det vetenskapliga arvet Har du gått i en ljus vänlig skog om sommaren när vinden susar bland löven och små djur kilar omkring under gräset och solen skiner på din hud och kittlar din amygdala i det innersta av din hjärna? Har du någonsin reflekterat över naturens oändliga rikedom? Hur kan en värld vara uppbyggd som uppvisar en sådan komplexitet? Vill man beskriva den, måla av den eller dikta om den så kan man spendera en livstid utan att ändå lyckas fånga alla dess ansikten. I fysiken talar man om atomer, protoner och fundamentala krafter. READ MORE

 5. 20. Energy migration and charge formation in conjugated polymers

  University dissertation from Yuri Zaushitsyn, Cmem. Phys., Lund University

  Author : Yuri Zaushitsyn; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; energy transfer; Physics; Fysik; Condensed matter:electronic structure; transient absorption spectroscopy; conjugated polymer; charge photogeneration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I detta projekt studerar vi reaktioner som är av betydelse för omvandling av ljusenergi till elektricitet eller bränsle. Materialen är nya typer av organiska polymermaterial som kan ge morgondagens energisnåla och miljövänliga solceller, TV- och datorskärmar, ljuskällor, mm. READ MORE