Search for dissertations about: "high-fat diet"

Showing result 1 - 5 of 91 swedish dissertations containing the words high-fat diet.

 1. 1. Peocolipase and enterostatin- Functions during high-fat feeding

  University dissertation from Catarina Rippe, Dept. of cell and molecular biology, BMC, B11, 221084 Lund

  Author : Catarina Rippe; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; high-fat diet; obesity; lipase; uncoupling protein; procolipase; enterostatin; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fetma är ett ökande problem i många delar av världen eftersom det leder till en ökad risk för sjukdomar såsom typ 2 diabetes (åldersdiabetes) och hjärtkärlsjukdomar. Anledningen till att fetma ökar är det stillasittande liv som många lever idag i kombination med en alltför kaloririk kost. READ MORE

 2. 2. Intestinal Gene Expression Profiling and Fatty Acid Responses to a High-fat Diet

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Jonathan Cedernaes; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adhesion GPCR; delta-5 desaturase; delta-6 desaturase; desaturase index; Diet-induced obesity; estimated desaturase activity; fatty acid composition; gas chromatography; gastrointestinal tract; G-protein coupled receptor; high-fat diet; intestine; linoleic acid; liver; mRNA expression; palmitoleic acid; plasma; phospholipids; proximodistal; RT-qPCR; solute carrier; SCD-1; SCD-16; SCD-18; stearoyl-CoA desaturase; subcutaneous adipose tissue; subsection; triacylglycerols.; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Nutrition; Nutrition; Näringslära; Nutrition;

  Abstract : The gastrointestinal tract (GIT) regulates nutrient uptake, secretes hormones and has a crucial gut flora and enteric nervous system. Of relevance for these functions are the G protein-coupled receptors (GPCRs) and the solute carriers (SLCs). READ MORE

 3. 3. Energy flow and metabolic efficiency attributed to brown adipose tissue

  University dissertation from Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Author : Gabriella von Essen; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Brown adipose tissue; BAT; UCP1; diet-induced thermogenesis; DIT; obesity; high-fat diet; energy expenditure; fysiologi; Physiology;

  Abstract : The large capacity of brown adipose tissue (BAT) to expend energy as heat makes it an interesting potential player in weight regulation and other metabolic conditions. This is of particular interest as it has been recognized that adult humans possess BAT. READ MORE

 4. 4. Exploring the microbiota of the gastrointestinal tract

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Jie Xu; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiota; Probiotics; Blood pressure; High fat diet; Oat; Green tea; Berry; Fiber; Exopolysaccharides; Ulcerative colitis;

  Abstract : Popular Abstract in English Like earth is home for us, our gastrointestinal (GI) tract is home for microbes. All the bacteria that are living there are called “microbiota” and the total DNA they contain is called “microbiome”. READ MORE

 5. 5. Adapt, Survive or Die - Metabolic Imbalances and the Enteric Nervous System

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Ulrikke Voss; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; enteric nervous system; high fat diet; neuropathy; neuroplasticity; metabolic imbalance;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I min barndom hängde denna affisch på dörren till mitt klassrum i grundskolan. Titeln var: Du är vad du äter. På affischen springer olika matvaror i kapp och det är självklart rågbrödet, mjölken och moroten som vinner, medan glass, godis och pommes frites kommer sists. READ MORE