Search for dissertations about: "homeo"

Found 2 swedish dissertations containing the word homeo.

 1. 1. Leptin endocrinology and energy homeostasis in salmonids

  University dissertation from University of Gothenburg

  Author : Marcus Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Leptin; Leptin binding-protein; Energy homeostasis; Oncorhynchus mykiss; Salvelinus alpinus; Adiposity; Food intake; Fasting; Refeeding; Catabolism; Anorexia;

  Abstract : In salmonids, the physiological role of leptin is not completely elucidated. Nonetheless, the anorexigenic effect of leptin indicates a role in their energy homeostasis. This thesis focuses on advancing the understanding of the involvement of the leptin system in the regulation of energy homeo-stasis and food intake in teleost fish. READ MORE

 2. 2. The Role of HoxB4 in Hematopoiesis

  University dissertation from Ann Brun, Molecular Medicine and Gene Therapy, BMC A12, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Ann Brun; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellulära vätskor; Haematology; extracellular fluids; adenovirus; gene transfer; knock out; HOXB4; HOXB3; homeobox genes; hematopoietic stem cells; Transcription factors; hematopoiesis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I kroppen produceras varje dag ca 1 000 000 000 000 nya blodceller för att ersätta celler som förbrukats eller sorterats undan som odugliga. I toppen av hierarkin finns den hematopoietiska stamcellen, eller blodstamcellen, en cell med ett antal unika egenskaper: (i) Förmågan att dela sig och ge upphov till minst en ny blodstamcell (cell med samma egenskaper som modercellen) (ii) Förmågan att kunna mogna ut till alla typer av celler som behövs i blodet (iii) Förmågan att vid transplantation till en annan individ kunna tillverka ett helt nytt blodsystem från en enda cell. READ MORE