Search for dissertations about: "hormone-sensitive lipase"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the words hormone-sensitive lipase.

 1. 1. Monoglyceride Lipase and Hormone-Sensitive Lipase - Molecular and structural aspects

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Marie Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; genomic organisation; baculovirus-insect cells; catalytic triad; alfa beta hydrolase fold; tissue distribution; cDNA sequence; lipolysis; adipocyte; monoglyceride lipase; hormone-sensitive lipase; chromosomal localisation; Clinical biology; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förmågan att ha tillgång till energi oberoende av ett varierande födointag är livsavgörande. Kroppen har därför på ett högst effektivt sätt löst detta genom att lagra energi i form av fett i fettceller, vilka finns i fettväven. READ MORE

 2. 2. Structure-function relationships of hormone-sensitive lipase

  University dissertation from Torben Østerlund, Molekylär Signalering, Lund Universitet, P.O.Box 94, 221 00 Lund

  Author : Torben Österlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Proteins; mutagenesis; domain; fold; catalytic triad; lipase; structure; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kroppens fettceller innehåller en energidepå i form av s.k. triglycerider, en glycerolmolekyl med tre påkopplade fettsyror, som kan användas vid behov (fasta, arbete och dylikt). READ MORE

 3. 3. Hormone-Sensitive Lipase, new roles for an old enzyme

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Ola Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetes; Vitamin A; Inflammation; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Metabolism; Hormone-Sensitive Lipase; Proteomics; Obesity; White adipose tissue; Skeletal muscle;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ur ett evolutionärt perspektiv har förmågan att lagra energi varit fördelaktig när tillgången på föda varit begränsad. I våra dagar i västvärlden råder det ingen brist på mat och vår förmåga att lagra energi har istället blivit en börda i dubbel bemärkelse. READ MORE

 4. 4. Hormone Sensitive Lipase - in vitro phosphorylation

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Christian Krintel; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Abstract Fatty acids mobilized from triacylglycerol stores are a major energy source in humans. Mobilization occurs through the consecutive action of three lipases: adipose triglyceride lipase (ATGL), hormone-sensitive lipase (HSL) and monoglyceride lipase (MGL). READ MORE

 5. 5. Hormone-Sensitive Lipase and the Pancreatic Beta-Cell

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Håkan Lindvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytogenetik; cytogenetics; Genetik; Genetics; cloning; gene expression; lipase; insulin secretion; diabetes; lipotoxicity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet med denna avhandling har handlat om hormon-känsligt lipas (HKL) och dess roll i β-cellerna, som producerar insulin och finns i bukspottskörteln. För att senare kunna beskriva vad vi har kommit fram till och vad det kan innebära, kommer jag först att kort beskriva HKL och sjukdomen diabetes. READ MORE