Search for dissertations about: "housewifization"

Found 2 swedish dissertations containing the word housewifization.

 1. 1. Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000

  University dissertation from Historiska Media

  Author : Anna Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; cashew factories; cashew workers; experience; identity; effeminization; housewifization; dowry; marriage; breadwinner wages; gender discourses; gender ideologies; trade unions; women; gender; caste; class; Quilon; India; Kerala; Sociology; Sociologi; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med ett historiskt perspektiv analyserar denna avhandling erfarenheter och identitetsskapande processer hos en grupp kvinnliga arbetare, cashewarbeterskor, i den sydindiska delstaten Kerala-välkänd för dess radikala befolkning och höga sociala indikatorer för invånarna. Cashewarbeterskorna utmanar den stereotypa bilden av kvinnor i ?Tredje Världen?, genom att de sedan 1930-talet har utgjort majoriteten av registrerade fabriksarbetare i regionen, är organiserade i fackföreningar och har en hög grad av läskunnighet. READ MORE

 2. 2. Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution

  University dissertation from Göteborg

  Author : Malin Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial homework; industrialization; gender; social history; child care; occupational mobility; life-course labour supply; hours of work; housewifization;

  Abstract : .... READ MORE