Search for dissertations about: "hudkräm"

Found 4 swedish dissertations containing the word hudkräm.

 1. 1. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Abstract : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. READ MORE

 2. 2. Brain plasticity and hand function

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anders Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Kirurgi; ortopedi; traumatology; Surgery; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; hand function; nerve injury; brain plasticity; orthopaedics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nervskador som drabbar händerna orsakar stora problem både för den drabbade i form av försämrad handfunktion och för samhället i form av kostnader på grund av långvarig sjukskrivning. Trots mikrokirurgisk nervreparations teknik med användande av speciella instrument och mikroskop får vuxna patienter ofta bestående besvär med känselbortfall, muskelsvaghet och smärta. READ MORE

 3. 3. Phase Diagrams, Microstructure and Phase Separation in Alkyl Glucoside Systems

  University dissertation from Johan Reimer, Chemical Centre, Lund University

  Author : Johan Reimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; micellar network; NMR diffusometry; microemulsion; microstructure; phase diagram; phase separation; phase behaviour; alkyl glucoside; sugar surfactant;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tensider, eller amfifiler, är molekyler som består av en hydrofil (”vattenälskande”) och en hydrofob (”vattenskyende”) del. Denna dualistiska karaktär ger tensider speciella egenskaper av vilken den viktigaste är att den självaggregerar i en del lösningsmedel, som i de allra flesta tillämpningar är vatten. READ MORE

 4. 4. Clinical and experimental studies in corticosteroid contact allergy

  University dissertation from Department of Occupational and Environmental Dermatolog, Deparment of Dermatology, Malmö University Hospital

  Author : Marléne Isaksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venereologi; Dermatologi; venereology; Dermatology; inhalation; ROAT; mixes; hydrocortisone-17-butyrate; Corticosteroids; budesonide; tixocortol pivalate; dose-response relationship; clinical relevance; stability; allergic contact dermatitis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kliniska och experimentella studier av kortisonallergi Kortisonämnen har använts sedan 1950 talets början för att behandla olika hudsjukdomar såsom eksem och psoriasis. Redan 1959 kom de första rapporterna om kontaktallergi mot hydrokortison, ett kroppseget kortisonämne. READ MORE