Search for dissertations about: "human somatosensory system"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the words human somatosensory system.

 1. 1. Machine learning for identification of brain activity patterns with applications in gentle touch processing

  Author : Malin Björnsdotter Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Somatosensory; Machine learning; Pattern recognition; fMRI; Support vector machines; Neuroscience; Brain; BOLD; Signal processing; Artificial intelligence; Touch; Human; Unmyelinated; Sensory; Affective;

  Abstract : Since the first mention of artificial intelligence in the 1950s, the field of machine learning has provided increasingly appealing tools for recognition of otherwise unintelligible pattern representations in complex data structures. Human brain activity, acquired using functional magnetic resonance imaging (fMRI), is a prime example of such complex data where the utility of pattern recognition has been demonstrated in a wide range of studies recently (Haynes et al. READ MORE

 2. 2. Itch and Pain Inhibitory Mechanisms in Humans - evidence for a differential control of nociceptive senses

  University dissertation from Hans-Jörgen Nilsson, Dept of Physiological Sciences, Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Hans-Jörgen Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; Human; TENS; Somatosensory; Pruritus; Analgesia; Pain; Nociception; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Information om smärta, klåda och temperaturförändringar förmedlas till centrala nervsystemet av tunna nervfibrer som leder nervimpulser relativt långsamt. Information om beröring av huden förmedlas istället av grova och snabbt ledande nervfibrer. READ MORE

 3. 3. Spontaneous Movements during Sleep Guide Spinal Self-organization: Formation and Expression of a Memory Trace

  University dissertation from Per Petersson, Neurophysiology, BMC F10, S-221 84 Lund

  Author : Per Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neuropsychology; Neurology; long-term memory; somatosensory; receptive field; learning; sensorimotor; developmental; neurophysiology; neurofysiologi; neuropsykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Till ryggmärgen kommer känselinformation om vad som händer med kroppen. Denna information använder vi sedan för att kunna korrigera våra rörelser. Många av dessa korrektioner utförs mer eller mindre självständigt av nervkretsar belägna i ryggmärgen. READ MORE

 4. 4. NO PAIN, STILL GAIN- cross-modality development learning guided by spinal spontaneous activity

  University dissertation from Alexandra Waldenström, Dept. of Physiological Sciences, Sect. for Neurophysiology, BMC F10, S-221 84 Lund, Sweden

  Author : Alexandra Waldenström Ellervik; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; Neurology; neuropsychology; development; spinal cord; activity-dependent learning and memory; pain; somatosensory; neurophysiology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Smärta är en varningssignal vid vävnadskada. En speciell grupp av receptorer i huden är känsliga för skadlig stimulering och kallas för nociceptorer. Signalerna från dessa ”smärtreceptorer” leds via två fibertyper till ryggmärgen. Beröringssignaler förmedlas via andra typer. READ MORE

 5. 5. Analysis of Adaptation in Human Postural Control

  University dissertation from Per-Anders Fransson Department of Clinical Sciences,Lund Lund University, 221 85 Lund

  Author : Per-Anders Fransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Adaptation; Postural control; Proprioception; Vestibular; Posturography; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; hörsel- och talorganen; audiologi; Otorinolaryngologi; auditive system and speech; audiology; Otorhinolaryngology; Movement pattern; Sensorimotor integration; Muscle fatigue; Age; Cutaneous sensation; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att vi människor ska kunna upprätthålla balansen och utföra rörelser behöver vi ett komplext styrsystem som kontinuerligt kontrollerar och samordnar kroppens rörelser. Detta styrsystem, som kallas postural kontroll, får sin information från synen, balanssinnet (vestibularisorganen), led-muskelsinnet (proprioception) och receptorer i huden (mekanoreceptorer). READ MORE