Search for dissertations about: "hunting"

Showing result 1 - 5 of 80 swedish dissertations containing the word hunting.

 1. 1. Firearm deaths in Sweden epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Mensura Junuzovic; Umeå universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Forensic Medicine; rättsmedicin; Firearm; fatality; accidental; hunting; non-hunting; suicide; homicide;

  Abstract : Prevention av skottskador representerar en viktig folkhälsofrämjande insats som kan rädda människoliv. En av de största utmaningarna är skottskadornas höga dödlighet. Självmord utgör den största andelen av dödsfall med skjutvapen i Sverige, följt av mord/dråp och dödsolyckor. READ MORE

 2. 2. The use of stone and hunting of reindeer a study of stone tool manufacture and hunting of large mammals in the central Scandes c. 6000-1 BC

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Lena Holm; Umeå universitet.; [1991]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; High mountains; hunter-gatherers; use of resources; stone tool manufacture; reindeer hunting; landscape use; seasonality;

  Abstract : The thesis raises questions concerning prehistoric conditions in a high mountain region in central Scandinavia; it focuses on the human use of stone and on hunting principally of reindeer. An analysis of how the stone material was utilized and an approach to how large mammals were hunted result in a synthesis describing one interpretation of how the vast landscape of a region in the central Scandinavian high mountains was used. READ MORE

 3. 3. Consequences of bushmeat hunting in tropical forests

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Edu Efiom; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tropical rainforests; bushmeat hunting; primates; seedling recruitment; interseedling competition; community composition; functional traits; ecosystem services; human livelihoods;

  Abstract : Popular Abstract in English This thesis presents data from rainforests of southeastern Nigeria. Pairs of protected and hunted of study sites were established in three different but adjacent protected areas: 1. Mbe Mountain Community Forest (MMCF, total area 80 km2); 2. Afi Mountain Wildlife Sanctuary (AMWS, total area 100 km2); and 3. READ MORE

 4. 4. Tracking Wild Boar and Hunters : Osteology of Wild Boar in Mesolithic South Scandinavia

  University dissertation from Department of Archaeology and Ancient History, Lund University

  Author : Ola Magnell; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities; Mesolithic; body size; age estimation; taphonomy; hunting; osteology; Humaniora; wild boar;

  Abstract : This thesis deals with the hunting of wild boar during the Mesolithic in South Scandinavia and the relationship between humans and wild game. The study is based on an analysis of osteological remains from sites in Scania, Sweden, dating from the Late Maglemose Culture to the Early Ertebølle Culture. READ MORE

 5. 5. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE