Search for dissertations about: "hvac"

Showing result 1 - 5 of 34 swedish dissertations containing the word hvac.

 1. 1. Predicting flow-generated noise from HVAC components

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Oscar Kårekull; KTH.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow noise; noise prediction; HVAC; flödesalstrat ljud; bullerprediktion; HVAC;

  Abstract : More energy efficient fans, i.e. larger sizes running at lower speeds, in Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems decrease the fan noise and increase the importance of flow generated noise in other system components, e.g. READ MORE

 2. 2. Air - for Health and Comfort, An Analysis of HVAC Systems' Performance in Theory and Practice

  University dissertation from Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Author : Fredrik Engdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; indoor air quality; HVAC; infiltration; ventilation; VAV;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet är att dels studera olika ventilationssystems förmåga att tillföra och föra bort luftflöden. Den andra delen av syftet är att studera konstruktionskriterier och energi användning för ett variabelflödessystem baserat på konstanttryckshållning av det statiska trycket på grenkanalnivå och som endast tillför uteluft. READ MORE

 3. 3. Energy use and environmental impact from hotels on Adriatic Coast in Croatia current status and future possibilities for HVAC systems

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Vlasta Zanki Alujevic; KTH.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HVAC systems; hotels; energy performance; energy efficiency; environmental savings; energy audit; system approach; sustainable energy systems; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Abstract : This thesis analyses a specific type of energy usage system, “energy usage in hotels”, and how this system behaves. In order to evaluate the current state of energy use in hotels, an energy audit questionnaire was developed and conducted among 31,5% of hotels on the Adriatic coast. READ MORE

 4. 4. Demand based control of indoor climate in office buildings. Design of local and central feed-forward control systems for high comfort, low energy use and low peak power

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Mattias Gruber; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; demand based control; IAQ; central control; local control; disturbance rejection; thermal climate; HVAC; energy efficiency; feed-forward; Building services engineering; office buildings;

  Abstract : In this work, a number of novel strategies for controlling the heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) systems in office buildings have been designed and evaluated. The purpose of the control strategies is to improve the match between what is supplied by the HVAC-systems and what is required to achieve a desirable indoor climate in the building. READ MORE

 5. 5. Modelling Life Cycle Cost for Indoor Climate Systems

  University dissertation from Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Author : Dennis Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HVAC; life cycle cost; energy; Energy research; Energiforskning; Byggnadsteknik; Building construction; indoor climate system; ventilation; maintenance; LCC;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att förse en byggnad med rätt luftkvalitet och temperatur behövs ett inneklimatsystem som i denna avhandling är ett samlingsnamn för ventilations-, värme- och kylsystem. Hittills har val av inneklimatsystem i byggnader mest baserats på en lägsta initialkostnad. READ MORE