Search for dissertations about: "hydrofil behandling"

Found 2 swedish dissertations containing the words hydrofil behandling.

 1. 1. Synthetic Paper for Point-of-Care Diagnostics : Capillary control, surface modifications, and their applications

  Author : Weijin Guo; Wouter van der Wijngaart; Jonas Hansson; Govind V. Kaigala; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; capillary pump; lateral flow test; synthetic paper; OSTE; microarray; point-of-care; surface energy; viscosity; enrofloxacin; plasma separation; protein recovery rate; agglutination; antibody; glass; nitrocellulose; hydrophilic treatment; click chemistry; thiol-yne; thiol-maleimide; biotin-streptavidin; kapillärpump; lateral flödesprov; syntetiskt papper; OSTE; mikroarray; point-of-care; ytenergi; viskositet; enrofloxacin; plasmaseparation; proteinåtervinningshastighet; agglutination; antikropp; glas; nitrocellulosa; hydrofil behandling; klickkemi; tiol-yne; tiol-maleimid; biotin-streptavidin; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : Capillary-based platforms for diagnostics are popular for the point-of-care diagnostics market because of their low cost, easy fabrication, and easy operation. Lateral flow tests are an excellent example of capillary-based platforms for point-of-care diagnostics. READ MORE

 2. 2. Aspects of oral implant technology and osseointegration

  Author : Rainde Naiara Rezende de Jesus; Malmö universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biomaterials; oral implants; surface topography; surface roughness; surface energy; surface wettability; hydrophilicity; macrogeometry; implant body; thread design; surgical protocol; oversized drilling; osseointegration; bone-to-implant contact; bone density; primary implant stability; insertion torque; removal torque; removal energy; connection stiffness; osteoclasts; RAW264.7 cells; gene expression;

  Abstract : Behandling med käkbensförankrade tandimplantat är en vanlig metod för att ersätta förlorade tänder hos helt och partiellt tandlösa patienter. Trots att implantatbehandling uppvisar en långsiktigt hög lyckande- och överlevnadsfrekvens (90–95% efter 10 år) så förekommer implantatförluster och marginal benförlust kring implantaten under det första året efter insättning och/eller belastning, vilket kan försämra det estetiska resultatet. READ MORE