Search for dissertations about: "identification"

Showing result 1 - 5 of 2819 swedish dissertations containing the word identification.

 1. 1. Volatile metabolites from microorganisms in indoor environments sampling, analysis and identification

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Anna-Lena Sunesson; Umeå universitet.; [1995]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adsorbents; Analysis; Cultivation; Determination; Gas chromatography; Identification; Indicator substances; Indoor air; Mass spectrometry; Metabolites; Microbial volatile organic compounds; Optimization; Sampling; Sick buildings; Thermal desorption; Aspergillus versicolor; Cladosporium cladosporioides; Paecilomyces variotii; Pénicillium commune; Phialophora fastigiata; Streptomyces albidoflavus;

  Abstract : Microorganisms are able to produce a wide variety of volatile organic compounds. This thesis deals with sampling, analysis and identification of such compounds, produced by microorganisms commonly found in buildings. READ MORE

 2. 2. Improved Neuropeptide Identification Bioinformatics and Mass Spectrometry

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Maria Fälth Savitski; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioinformatics; neuropepides; database; peptide identification; peptide fragmentation; mass spectrometry; tandem mass spectromerty; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Bioinformatics; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Bioinformatik;

  Abstract : Bioinformatic methods were developed for improved identification of endogenous peptides using mass spectrometry. As a framework for these methods, a database for endogenous peptides, SwePep, was created. It was designed for storing information about endogenous peptides including tandem mass spectra. READ MORE

 3. 3. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  University dissertation from Institutionen för systemteknik

  Author : Erik Wernholt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Abstract : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. READ MORE

 4. 4. Viscoelastic Materials Identification and Experiment Design

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Agnes Rensfelt; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; viscoelastic materials; complex modulus; system identification; optimal experiment design; distributed parameter systems; frequency domain identification; wave propagation; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Abstract : Viscoelastic materials can today be found in a wide range of practical applications. In order to make efficient use of these materials in construction, it is of importance to know how they behave when subjected to dynamic load. READ MORE

 5. 5. Structural Reformulations in System Identification

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Christian Lyzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System identification; Dimension reduction; Subspace identification; Difference algebra;

  Abstract : In system identification, the choice of model structure is important and it is sometimes desirable to use a flexible model structure that is able to approximate a wide range of systems. One such model structure is the Wiener class of systems, that is, systems where the input enters a linear time-invariant subsystem followed by a time-invariant nonlinearity. READ MORE