Search for dissertations about: "ifrågasättande"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word ifrågasättande.

 1. 1. Ambivalent Ambiguity? A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lisa Guntram; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Abstract : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. READ MORE

 2. 2. Social psychological barriers to a gender balanced labor market: The role of gender identity threats, friendship priorities, and perceived discrimination

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Samantha Sinclair; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational preferences; gender typed choice; career compromise; gender identity threat; friendship; perceived discrimination; social psychology; vocational psychology; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den horisontella segregeringen på grund av kön är idag den största på arbetsmarknaden; betydligt större än bland annat segregering på grund av etnicitet. Trots att vi kommit långt med arbetet för jämställdhet, tenderar män och kvinnor fortfarande att välja olika typer av utbildningar och yrken. READ MORE

 3. 3. Does speed matter? the impact of the EU membership incentive on rule adoption in minority language rights protection

  University dissertation from Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Author : Anna Parkhouse; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hälsa och välfärd;

  Abstract : Denna avhandling tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av effektiviteten i EU:s konditionalitetspolitik avseende minoritetsrättigheter. Baserat på den rationalistiska teoretiska modellen, External Incentives Model of Governance, syftar denna hypotesprövande avhandling till att förklara om tidsavståndet på det potentiella EU medlemskapet påverkar lagstiftningsnivån avseende minoritetsspråksrättigheter. READ MORE

 4. 4. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  University dissertation from Lund University

  Author : Erika Svedberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. READ MORE

 5. 5. Corporate Environmental Management - Managing (in) a New Practice Area

  University dissertation from Institute for Economic Research, Box 7080, 220 07 Lund, Sweden

  Author : Ralph Meima; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; greening; Green Squeeze; ISO 14001; EMS; ethnography; sensemaking; social construction; identity; organization theory; environmental management; Ericsson; Industriell ekonomi; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Adopting a phenomenological, sensemaking-based approach, this dissertation reviews and critiques a variety of theories proposed as explanations of corporate “greening” and the evolution of corporate environmental management (CEM), and then presents and analyzes an organization study to explore in greater depth how sensemaking can be used for research in this context. As its object, the ethnographically inspired organization study focuses upon CEM as an area of managerial and organizational practice. READ MORE