Search for dissertations about: "imaging modulated gradients Physical chemistry Fysikalisk kemi NMR emulsion diffusion"

Found 1 swedish dissertation containing the words imaging modulated gradients Physical chemistry Fysikalisk kemi NMR emulsion diffusion.

  1. 1. NMR Studies of Gel-Emulsions; Diffusometry and Applications of Novel Field Gradient Techniques

    University dissertation from Physical Chemistry 1, Lund University

    Author : Carin Malmborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; modulated gradients; imaging; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; NMR; emulsion; diffusion;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med detta arbetet har varit att utveckla kärnmagnetisk resonans, NMR, tekniken, applicerat på gel-emulsioner. Gel-emulsioner är viktiga i många tekniska formuleringar så som i livsmedel, i kosmetika, i läkemedelsformuleringar och i sprängmedel för att nämna några applikationer. READ MORE