Search for dissertations about: "immunology"

Showing result 6 - 10 of 880 swedish dissertations containing the word immunology.

 1. 6. EFFECTOR T CELL HOMING TO THE SMALL INTESTINAL MUCOSA

  University dissertation from Section for Immunology, Lund University

  Author : Hanna Stenstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; Immunology; serology; homing; intestine; GALT; chemokine receptor; lymphocyte; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett väl fungerande immunförsvar har kapaciteten att särskilja och oskadliggöra en ofantlig mängd sjukdomsframkallande ämnen och organismer. Immunförsvarets förmåga att skilja strukturer på främmande ämnen från våra egna strukturer i kroppen är viktig, eftersom försvaret annars kan angripa kroppens egna vävnader. READ MORE

 2. 7. Chemokine Receptor CCR9: Studies on the Generation and Localization of Gut Tropic Lymphocytes

  University dissertation from Section for Immunology, Lund University

  Author : Marcus Svensson Frej; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; small intestine; transplantation; serologi; CCR9; CCL25; chemokines; lymphocyte homing; Immunology; serology; Immunologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret är uppdelat i primära och sekundära lymfoida organ (inkl. lymfkörtlar). De primära och sekundära organen är sammanknutna av blod- och lymfcirkulationen som transporterar immunceller till olika organ och vävnader i kroppen. I de primära organen bildas immunförsvarsceller, bl a T celler. READ MORE

 3. 8. Gene regulation by Early B-cell Factor (EBF)

  University dissertation from Department of Immunology, Lund University

  Author : Peter Åkerblad; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; B-lymphocytes; Differentiation; Transcription; EBF; Gene regulation; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : In this study we aimed at defining genes that are controlled by Early B-cell Factor (EBF), that could explain the severe block in B-cell development observed in EBF-/- mice. The fact that EBF appears to be important for the transcriptional control of genes encoding proteins in the pre-B and B-cell receptor complex implied to us that EBF could be a common regulator of other components in the pre-B and B-cell receptor. READ MORE

 4. 9. Functional analysis of the mouse J chain

  University dissertation from Immunology Unit, Sölvegatan 21, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Lena Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diphtheria toxin A; plasma cell; mucosa; J chain; knock-out; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : We have in this study analyzed the function of the murine Joining chain (J chain) in vivo. J chain is a polypeptide found in sera and secretions in complex with pentameric IgM and dimeric IgA. READ MORE

 5. 10. Chemokines and Integrins in Lymphocyte Development and Localization

  University dissertation from Jan Marsal, Section fo Immunology, BMC I-13, 22184 Lund ([email protected])

  Author : Jan Marsal; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; serology; Immunology; homing; development; IEL; lymphocytes; chemokines; integrins;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret, som även kan benämnas immunsystemet, kan betraktas som ett organ som är utspritt i hela kroppen istället för samlat på ett ställe. Immunsystemet består av ett stort antal vita blodkroppar som finns i blodet, ute i vävnaderna, samt samlade i lymfkörtlar och mjälten. READ MORE