Search for dissertations about: "information updating"

Showing result 1 - 5 of 56 swedish dissertations containing the words information updating.

 1. 1. Optimal strategies and information in foraging theory

  University dissertation from Lunds Universitet

  Author : Emma Sernland; Högskolan i Skövde.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Biology Other biology; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi; Naturvetenskap; Natural sciences; Bayesian foraging; information use; public information; prior information; negative binomial distribution; group foraging; decision-making; information updating; leaving strategy; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen presenterar jag ett antal empiriska och teoretiska arbeten där vi har studerat hur både människor och djur använder information. Vi har funnit att mängden information, och det sätt på vilket informationen presenteras, har betydelse för hur väl människans beslut anpassas till de förhållanden som råder. READ MORE

 2. 2. Evaluating credal set theory as a belief framework in high-level information fusion for automated decision-making

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Alexander Karlsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; Technology; High-level information fusion; belief framework; credal set theory; Bayesian theory; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Computer and Systems Science; Datalogi;

  Abstract : Högnivåfusion är ett forskningsområde där man studerar metoder för att uppnå en övergripande situationsförståelse för någon miljö av intresse. Syftet med högnivåfusion är att tillhandahålla ett effektivt beslutstöd for mänskligt eller automatiskt beslutsfattande. READ MORE

 3. 3. The Apparent Arbitrariness of Second-Order Probability Distributions

  University dissertation from Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : David Sundgren; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Abstract : Adekvat representation av osäkra eller imprecisa sannolikheter är ett avgörande och icke-trivialt problem i beslutsanalys. I denna avhandling diskuteras förtjänsterna hos andra ordningens sannolikheter som en modell för imprecisa sannolikeheter. READ MORE

 4. 4. Modelling the offset lithographic printing process

  University dissertation from Göteborg : Chalmers university of technology

  Author : Cristofer Englund; Högskolan i Halmstad.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Neural networks; Self-organizing map; Data mining; Outlier detection; Leverages; Committee; Adaptive modelling;

  Abstract : A concept for data management and adaptive modelling of the offset lithographic printing process is proposed. Artificial neural networks built from historical process data are used to model the offset printing process aiming to develop tools for online ink flow control. READ MORE

 5. 5. Exploring Cognitive Spare Capacity Executive Processing of Degraded Speech

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sushmit Mishra; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working memory; cognitive spare capacity; updating; inhibition; Arbetsminne; kognitiv reservkapacitet; uppdatering; inhibition;

  Abstract : Cognitive resources, specifically working memory capacity are used for listening to speech, especially in noise. Cognitive resources are limited, and if listeners allocate a greater share of these resources to recovering the input signal in noise, fewer resources are available for interpreting and encoding its linguistic content. READ MORE