Search for dissertations about: "inner perception"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the words inner perception.

 1. 1. Recent changes in land use and productivity in agro-pastoral Inner Mongolia, China

  University dissertation from Sara Brogaard, MICLU, Sölvegatan 10, 22362 Lund

  Author : Sara Brogaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; geomorphology; Physical geography; China; Inner Mongolia; remote sensing; LUE model; primary production; GPP; yield variability; land degradation; farmers’ perception; productivity; Land use; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De arida och semi-arida grässtäpperna i Norra Kina anses vara svårt drabbade av markförstöring, främst genom vind- och vattenerosion, men även genom försaltning. Den rådande uppfattningen är att markförstöring och ökenspridningsproblematiken har eskalerat sedan införandet av de ekonomiska reformerna efter 1978, bl. READ MORE

 2. 2. Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES)

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Lina Wahlgren; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Örebro universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; active transport; bicycle commuting; bikeability; multiple linear regression analysis; perception; reliability; route environment; validity; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Abstract : BAKGRUND: Färdvägsmiljöer kan tänkas påverka människors fysiskt aktiva arbetspendling och därmed bidra till bättre folkhälsa. Studier av färdvägsmiljöer är därför önskvärda för att öka förståelsen kring möjliga samband mellan fysiskt aktiv arbetspendling och färdvägsmiljöer. READ MORE

 3. 3. Naturalising Intentionality : Inquiries into Realism & Relativism

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Alexander Almér; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Anti-realism; context; faultless disareement; inner perception; intentionality; internal realism; knowledge by acquaintance; metaphysical realism; naturalism; pragmatic-semantic distinction; relativism;

  Abstract : Cognitive scientists, linguists and philosophers have expressed hope that mental and linguistic content (aboutness) eventually will be explained in broadly natural scientific terms. This dissertation investigates certain problems pertaining to attempts to naturalise mental aboutness and related semantic concepts like reference and truth. READ MORE

 4. 4. Affective touch throughout life: from cortical processing in infancy to touch perception in adulthood

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Emma H. Jönsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Affective touch; Touch perception; Cortical activation; C-tactile afferents;

  Abstract : Affective, interpersonal touch is important for forming and maintaining social bonds. In the hairy skin of humans there is a specific type of nerve fibers called C-tactile (CT) afferents which are optimally activated by a light stroking of the skin, like a caress. READ MORE

 5. 5. Hormonal effect on the inner ear : two endocrine syndromes

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

  Author : Åsa Bonnard; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Hearing loss is a major problem in our society with more than 5 % of the population world-wide suffering from disabling hearing loss according to the WHO. There are many endocrine syndromes associated with hearing loss. READ MORE