Search for dissertations about: "inomhusklimat"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the word inomhusklimat.

 1. 1. Perceptual analysis of odorous irritants in indoor air

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Hassan Shams Esfandabad; Stockholms universitet.; [1993]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Housing and health; Indoor air pollution; Inomhusklimat; Föroreningar; Luktsinnet;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Modelling LCC for Different Indoor Climate Systems

  University dissertation from Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Author : Dennis Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kallt klimat; bostäder; kontor; skolor; samlingslokaler; inomhusklimat; VVS; uppvärmning; ventilation; luftkonditionering; livscykelkostnader; kostnader; optimering; beräkningsmetoder; beräkningsmodeller; teori;

  Abstract : The indoor climate system, which serves a building with a proper indoor air quality and thermal comfort, has been predominantly designed based on the initial investment costs. A life cycle approach could improve both the economic and environmental performance since the energy use would decrease. READ MORE

 3. 3. Integrated life cycle design : application to concrete multi-dwelling buildings

  University dissertation from Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Author : Mats Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; projektering; fallstudier; hållbar utveckling; kostnader; betongkonstruktioner; materialval; livslängd; inomhusklimat; energianvändning; livscykelanalyser; flerbostadshus; analys; livscykelkostnader; ekonomi;

  Abstract : This work examines the application of ILCD (Integrated Life Cycle Design), to Swedish concrete multi-dwelling buildings. The aim of the study is to look into methodological issues of ILCD and to present the fundamental attributes of dwelling buildings and how they relate to concrete as a structural material. READ MORE

 4. 4. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  University dissertation from Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Author : Mats Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. READ MORE

 5. 5. Natural Ventilation and Air Infiltration in Large Single‑Zone Buildings Measurements and Modelling with Reference to Historical Churches

  University dissertation from Gävle : Gävle University Press

  Author : Abolfazl Hayati; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Natural ventilation; Airing; Air infiltration; Single-sided ventilation; Cross flow; Large single zones; Historical Churches; Model evaluation optimization; Field measurements; Wind tunnel; Indoor climate and Energy simulation; IDA-ICE; Tracer gas technique; Pressurization test.; Naturlig ventilation; Vädring; Luftinfiltration; Ensidig ventilation; Tvärdrag; Höga en-zonsbyggnader; Kulturhistoriska kyrkor; Modellutvärdering optimering; Fältmätningar; Vindtunnel; Inomhusklimat och energisimulering; IDA-ICE; Spårgas teknik; Trycksättningstest.;

  Abstract : Natural ventilation is the dominating ventilation process in ancient buildings like churches, and also in most domestic buildings in Sweden and in the rest of the world. These buildings are naturally ventilated via air infiltration and airing. READ MORE