Search for dissertations about: "inomhusmiljö"

Showing result 1 - 5 of 14 swedish dissertations containing the word inomhusmiljö.

 1. 1. In the Business of Building Green The value of low-energy residential buildings from customer and developer perspectives

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Agnieszka Zalejska-Jonsson; KTH.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; green buildings; residential buildings; low-energy; energy-efficiency; construction cost; profitability; occupant satisfaction; indoor environment quality IEQ ; hållbarhet; gröna byggnader; bostäder; låg-energi; energieffektivitet; byggkostnad; lönsamhet; boende nöjdhet; inomhusmiljö;

  Abstract : An overarching aim of this research was to investigate the comprehensive value of green residential buildings as seen from two perspectives: that of the developer and that of the occupant (the customer). The dissertation consists of studies presented in seven papers. READ MORE

 2. 2. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linn Liu; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Abstract : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. READ MORE

 3. 3. Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models

  University dissertation from Stockholm : Arbetslivsinstitutet och KTH

  Author : Håkan O. Nilsson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; equivalent temperature; subject; thermal manikin; mannequin; thermal climate assessment; heat loss; office environment; cabin climate; ventilated seat; computer model; CFD; clothing-independent; comfort zone diagram; thermal environment; cabin; climate;

  Abstract : Ökat intresse för energiförbrukning och samtidiga krav på godtagbar termisk miljö gör det nödvändigt att i förväg kunna bedöma personpåverkan från olika kombinationer av klimatfaktorer. Enbart temperaturmätningar tar inte hänsyn till alla klimateffekter på en människa och speciellt inte för lokala effekter av luftrörelser och strålning. READ MORE

 4. 4. Distribution of Ventilation Air and Heat by Buoyancy Forces inside Buildings An Experimental Study

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Claes Blomqvist; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; building ventilation; thermal forces; buoyancy; gravity currents; large openings; heating; air quality; forced convection; free convection;

  Abstract : The main task of the ventilation system in a building is to maintain the air quality and (together with the heating or cooling system) the thermal climate at an acceptable level within the building. This means that a sufficient amount of ventilation air at the appropriate temperature and quality must be supplied to satisfy thermal comfort and air quality demands and that this air is distributed to the parts of the building where people reside. READ MORE

 5. 5. Noise in the school environment Memory and Annoyance

  University dissertation from Stockholm : Byggvetenskap

  Author : Eva Boman; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Noise; meaningful irrelevant speech; road traffic noise; memory; age group; school environment; pupils; teachers;

  Abstract : Objectives.The general objectives of this dissertationwere to examine the effects of acute exposure to meaningfulirrelevant speech and road traffic noise on memory performance,and to explore annoyance responses to noise exposure in theschool environment for pupils and teachers in different agegroups.Methods. READ MORE