Search for dissertations about: "insulin action"

Showing result 1 - 5 of 153 swedish dissertations containing the words insulin action.

 1. 1. Regulation of intracellular signaling events that modulate insulin action

  University dissertation from Göteborg

  Author : Silvia Gogg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin; insulin resistance; EGF; Gab 1; insulin receptor substrate; PI3-kinase; Thiazolidinediones; PPARã; insulin signaling; glucose transport; adipose tissue; â-cell.;

  Abstract : Insulin regulates several mechanisms of fundamental importance to the body involving glucose, fat andprotein metabolism. Insulin resistance in skeletal muscle, liver and adipose tissue promotes an increaseddemand for insulin secretion. READ MORE

 2. 2. Fat cell insulin resistance an experimental study focusing on molecular mechanisms in type 2 diabetes

  University dissertation from Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Frida Renström; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; adipocyte; insulin signaling; insulin; glucose; IRS-1; glucose uptake; insulin resistance; typ 2 diabetes; serum; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Abstract : The aim of the present thesis was to further increase our understanding of mechanisms contributing to and maintaining cellular insulin resistance in type 2 diabetes (T2D). For this reason, the effects of high glucose and insulin levels on glucose transport capacity and insulin signaling, with emphasis on insulin receptor substrate 1 (IRS-1) were assessed in fat cells. READ MORE

 3. 3. Adipocyte phosphatases and the antilipolytic action of insulin

  University dissertation from Svante Resjö, BMC, C11, SE-221 84 LUND, SWEDEN

  Author : Svante Resjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein phosphorylation; protein purification; adipose tissue; PP2A; protein phosphatase; PDE3B; phosphodiesterase 3B; Insulin signalling; antilipolysis; Klinisk biologi; Clinical biology; PKB; protein kinase B;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Min forskning handlar om hur nedbrytningen av fett i fettceller regleras genom att fosfat tas av och sätts fast på olika proteiner inuti fettcellerna. För att man skall förstå hur fettnedbrytning hänger ihop med att fosfat reagerar med proteiner är det bra att veta något om hur fettcellernas ämnesomsättning regleras. READ MORE

 4. 4. Assessment and Treatment of Impaired Insulin- Secretion and Action in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Mozhgan Dorkhan; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes; insulin secretion; glucagon test; insulin resistance; insulin glargine; insulin tolerance test; thiazolidinediones; natriuretic peptides; adiponectin; thyroid associated ophthalmopathy; proinsulin;

  Abstract : Type 2 diabetes (T2D) is a disease characterised by varying degrees of defect in insulin secretion and insulin sensitivity and associated with increased morbidity and mortality. Optimal glycaemic control reduces the progression of diabetic complications. READ MORE

 5. 5. Insulin Polymorphism Crystallographic Characterization of Insulin Microcrystals

  University dissertation from Molecular Biophysics, Lund University

  Author : Mathias Norrman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Strukturkemi; Structure chemistry; biomatematik; protein crystallography; X-ray powder diffraction; Bioinformatics; medical informatics; microcrystals; Bioinformatik; Molekylär biofysik; Molecular biophysics; biomathematics biometrics; medicinsk informatik; insulin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes (Diabetes mellitus) eller sockersjuka som den också kallas, är en sjukdom som beror på att kroppens celler inte kan ta upp socker från blodet, vilket leder till hög blodsockerkoncentration. Socker utsöndras även i urinen vilket kroppen försöker kompensera för genom att också öka utsöndringen av vatten. READ MORE