Search for dissertations about: "insulin sensitivity"

Showing result 1 - 5 of 272 swedish dissertations containing the words insulin sensitivity.

 1. 1. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  University dissertation from Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Author : Anna Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Abstract : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. READ MORE

 2. 2. Fat cell insulin resistance an experimental study focusing on molecular mechanisms in type 2 diabetes

  University dissertation from Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Frida Renström; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; adipocyte; insulin signaling; insulin; glucose; IRS-1; glucose uptake; insulin resistance; typ 2 diabetes; serum; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Abstract : The aim of the present thesis was to further increase our understanding of mechanisms contributing to and maintaining cellular insulin resistance in type 2 diabetes (T2D). For this reason, the effects of high glucose and insulin levels on glucose transport capacity and insulin signaling, with emphasis on insulin receptor substrate 1 (IRS-1) were assessed in fat cells. READ MORE

 3. 3. Pathogenesis of type 2 diabetes -role of defects in insulin secretion and insulin sensitivity

  University dissertation from Devjit Tripathy

  Author : Devjit Tripathy; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; Calpain 10 gene; genetics of type 2 diabetes; MODY; Endogenous glucose production; Disposition index; Botnia clamp; IGT; IFG; HOMA; insulin sensitivity; insulin secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker och som obehandlad kan leda till svåra komplikationer i blodkärl, ögon, njurar, nerver m.m. Sjukdomen beror på kroppens oförmåga att producera (typ 1 diabetes) eller svara på effekt av (typ 2 diabetes) hormonet insulin. READ MORE

 4. 4. Insulin Polymorphism Crystallographic Characterization of Insulin Microcrystals

  University dissertation from Molecular Biophysics, Lund University

  Author : Mathias Norrman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Strukturkemi; Structure chemistry; biomatematik; protein crystallography; X-ray powder diffraction; Bioinformatics; medical informatics; microcrystals; Bioinformatik; Molekylär biofysik; Molecular biophysics; biomathematics biometrics; medicinsk informatik; insulin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes (Diabetes mellitus) eller sockersjuka som den också kallas, är en sjukdom som beror på att kroppens celler inte kan ta upp socker från blodet, vilket leder till hög blodsockerkoncentration. Socker utsöndras även i urinen vilket kroppen försöker kompensera för genom att också öka utsöndringen av vatten. READ MORE

 5. 5. Body Composition in Adolescents with Type 1 Diabetes Aspects of Glycaemic Control and Insulin Sensitivity

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Stefan Särnblad; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Type 1 diabetes mellitus; Adolescent; Body composition; Physical activity; Energy intake; Metformin; Insulin sensitivity; Pediatrik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Abstract : Excessive weight gain has frequently been reported in adolescents with type 1 diabetes, especially in girls. In general, puberty is associated with reduced insulin sensitivity that is further diminished by overweight. The causes and consequences of excessive weight gain in adolescents with type 1 diabetes are not fully understood. READ MORE