Search for dissertations about: "intensivvård"

Showing result 1 - 5 of 236 swedish dissertations containing the word intensivvård.

 1. 1. Renal dysfunction in orthopaedic surgery - with special reference to drug effects in the elderly

  University dissertation from Anaesthesiology and Intensive Care

  Author : Görel Nergelius; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; protein HC; IgG; albumin; pharmacokinetics; diclofenac; clearance; elderly; penicillin; isoxazolyl; tubular; glomerular; arthroplasty; exercise; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att få inopererat en höft- eller knäprotes är numera ett vanligt ingrepp. Under 80-talet visade svenska och utländska studier att 10-15% av de patienter som genomgick en sådan höftoperation drabbades av försämrad njurfunktion efter operationen. READ MORE

 2. 2. Cooling and dopamine

  University dissertation from Roger Roscher, Dept. of Anaesthesiology, Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway

  Author : Roger Roscher; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; electrophysiology; cooling; Hypothermia; swine; lung transplantation; organ preservation; dopamine; circulation; contractility; oxygenation; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att försöka kartlägga effekterna av ytkylning och dopamins effekter på hjärta och blodcirkulation samt på syrgastransport och syrgasförbrukning efter ytkylning. Faran för att bli oavsiktligt nedkyld är störst om immobiliserande skador har uppstått samtidigt som man exponeras för kyla, speciellt om kylan är kombinerad med väta. READ MORE

 3. 3. Acute postoperative and cancer-related pain management, Patients´ experiences and perceptions in relation to health-related quality of life and the multidimensionality of pain

  University dissertation from Barbro Boström, School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Box 823, S-301 18 Halmstad, Sweden

  Author : Barbro Boström; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; American Pain Society; Postoperative pain; Palliative care; Neoplasms; Health-Related Quality of life; Patient care management; Patients; Pain management; Pain-o-Meter; nursing care; SF-36; Anestesiologi; intensivvård; intensive care; Anaesthesiology; SF-36.; postoperative pain; perceptions; pain management; Health-Related Quality of Life; cancer-related pain;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vård och behandling av akut postoperativ och cancer-relaterad smärta: Patienters erfarenheter och uppfattningar i förhållande till hälsorelaterad livskvalitet och smärtans dimensioner Trots att det finns effektiva behandlingsmetoder för patienter med postoperativ smärta och cancer-relaterad smärta så lider många patienter av smärta. Denna avhandling beskriver patienter med postoperativ smärta samt patienter inom palliativ vård med cancer-relaterad smärta samt deras erfarenheter och uppfattningar av vård och behandling, med avseende på hälsorelaterad livskvalitet och smärtans dimensioner. READ MORE

 4. 4. Nitric oxide in experimental sepsis

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Peter Dahm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Nitric oxide; Sepsis; NO inhalation; Endotoxin; Acute lung injury; ARDS; Nitric oxide synthase; L-NMMA; L-NAME; Anestesiologi; Anaesthesiology; Pigs; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Septisk shock (shock utlöst av blodförgiftning) är en potentiellt dödlig komplikation till infektion med bakterier eller andra mikroorganismer. Inte bara de infekterande organismerna i sig, men också de inflammatoriska system och signalsubstanser som aktiveras, orsaker ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd. READ MORE

 5. 5. Microdialysis and Intensive Care. Clinical and experimental studies

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Per Ederoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; traumatic brain injury; glucose; glycerol; lipolysis; epidural; postoperative analgesia; experimental pancreatitis; human; blood-brain barrier; morphine; pharmacokinetics; Microdialysis; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med mikrodialys kan man mäta koncentrationen av olika biologiska substanser och läkemedel i extracellulärvätskan (ECF) i ett organ, eller till och med i delar av ett organ. På så vis mäter man mycket lokalt och kan jämföra detta med samma ämnes koncentration i blodet, eller i andra organ. READ MORE