Search for dissertations about: "intern kontroll"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words intern kontroll.

 1. 1. Internal Control in the Financial Sector A Longitudinal Case Study of an Insurance Company

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Olof Arwinge; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal Control; Risk Management; Governance; Combined Assurance; Audit; Intern kontroll; Riskhantering; Styrning; Ramverk för försäkran; Revision; Business Studies; Företagsekonomi;

  Abstract : This thesis comprises of an initial summary of Study I which is my licentiate thesis in business administration. Study I is a literature study on internal control. Thereafter follows Study II which is a case study of Swedish insurance organization. READ MORE

 2. 2. Internal Control : A study of concept and themes

  University dissertation from Heidelberg : Physica Verlag

  Author : Olof Arwinge; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal control; Intern styrning och kontroll; Business Studies; Företagsekonomi;

  Abstract : The concept of internal control has developed along with audit practice. As demands have been made for greater accountability in corporate governance, the significance of internal control systems in companies has increased. READ MORE

 3. 3. Fine and Ultrafine Particles from Combustion Sources - Investigations with In-situ Techniques

  University dissertation from Division of Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences Lund University

  Author : Joakim Pagels; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Environmental technology; Teknik; Technological sciences; Indoor Air; In-Situ Measurement; Biomass Combustion; Morphology; Hygroscopic Growth; Volatility; TDMA; APS; ELPI; Respiratory Deposition; Fine Particles; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Ultrafine Particles;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns samband mellan halten av små luftburna partiklar och negativa hälsoeffekter i befolkningen. Målsättningen med avhandlingen var att utveckla och utvärdera metoder för in-situ karakterisering av fina (< 1 um) och ultrafina (... READ MORE

 4. 4. Internal Control : A Study of the Concept and Themes of Internal Control

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Olof Arwinge; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Abstract : This thesis studies the accounting and auditing approach to control where the concept of internal control has developed along with the theory and practice of accounting and auditing and its stated objectives. In this context, internal control has traditionally been regarded as a means of ensuring financial reporting quality as well as a way of preventing and detecting fraudulent activity. READ MORE

 5. 5. Occupational Fraud Auditors’ Perceptions of Red Flags and Internal Control

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jesper Fagerberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Abstract : Studien i denna avhandling belyser hur revisorer ser på oegentligheter. Syftet har emellertid inte varit att utröna hur revisorer ser på de skyldigheter som föreligger att även beakta ekonomisk brottslighet inom ramen för den lagligt reglerade revisionsplikten. READ MORE