Search for dissertations about: "international organizations"

Showing result 1 - 5 of 133 swedish dissertations containing the words international organizations.

 1. 1. International organizations as peacemakers The evolution and effectiveness of intergovernmental instruments to end civil war

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Author : Magnus Lundgren; Stockholms universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intergovernmental organizations; international organizations; conflict management; conflict resolution; mediation; civil war; armed conflict; institutional design; mediator bias; bargaining theory; statsvetenskap; Political Science;

  Abstract : Across four self-contained essays, this dissertation seeks to identify which features make international organizations (IOs) effective peacemakers in modern civil wars. The first essay introduces an original dataset on the institutional design of 21 peace-brokering IOs between 1945 and 2010. READ MORE

 2. 2. International organizations and children’s rights Norm adoption, pressure tactics and state compliance

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Author : Johanna von Bahr; Jonas Tallberg; Lisa Dellmuth; Jean Grugel; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international organizations; children’s rights; European Union; United Nations; norm adoption; pressure tactics; state compliance; development aid; foreign policy; non-governmental organizations; statsvetenskap; Political Science;

  Abstract : Since the adoption of the United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child (1989), the attention given by international organizations (IOs) to children’s rights has increased. This dissertation seeks to identify what this means for the global promotion of children’s rights, by addressing three interrelated questions: 1. READ MORE

 3. 3. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Abstract : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. READ MORE

 4. 4. States under scrutiny International organizations, transformation and the construction of progress

  University dissertation from Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Matilda Dahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Högskolan på Gotland.; Stockholms universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; granskning; stater; europeisering; transformation; internationella organisationer; revision; social konstruktion; Scrutiny; international organizations; Baltic states; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; scrutiny; audit; construction; progress; transparency; the Baltic States; EU enlargement;

  Abstract : Opinions, rankings and evaluations of states’ development are proliferating. In the context of the transformation and EU accession of the Baltic States, there were many organizations involved in the scrutiny of their efforts to become accepted as modern and European. READ MORE

 5. 5. Law making by international organizations

  University dissertation from Stockholm : Norstedt

  Author : Ingrid Detter; Stockholms universitet.; [1965]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationella organisationer-- regelverk;

  Abstract : .... READ MORE